Rapport från höstmötet i Köpenhamn

Det gemensamma FMS/DSBS-mötet i Köpenhamn blev mycket lyckat med intressanta presentationer och aktiva deltagare. Bland annat var Stephen Senn på plats med presentationen ”Open Data & Closed Minds?”. Övriga talare inkluderade Theis Lange och Karl Bang Christensen. Program samt alla presentationer från mötet finns här under rubriken ”Höstmöte – The 2014 Joint DSBS/FMS Meeting”.