Om partnerskap
FMS har i dagsläget ca 275 medlemmar, varav några finns på er arbetsplats. Av den anledningen vill vi med detta brev informera om möjligheten att hjälpa oss förbättra vår medlemsservice genom ett så kallat partnerskap.

I praktiken innebär ett sådant samarbete att partners stödjer FMS verksamhet ekonomiskt. I gengäld erbjuder vi årligen från vår sida ett antal förmåner för de företag som väljer att vara med. Vi kan erbjuda följande:

1) Partner har rätt att utnyttja FMS medlemsregister för att göra två mailutskick per år till medlemmarna. Dessa utskick kan användas för t.ex. platsannonser, information om kurser, etc., men får inte användas för reklamändamål.

2) FMS avser att varje år dela ut ett stipendium till någon eller några medlemmar, t.ex. för att täcka kostnader för konferens eller kursresa. Partners omnämns som sponsorer till detta i samband med information angående stipendiet.

3) I samband med FMS årliga aktiviteter (höst- och vårmöten, workshops m.m.) så kommer partners namn att finnas med på utskick och programblad. Kostnaden för partnerskapet är för närvarande 5000 kr per år. Partnerskapet är ett åtagande för ett år i sänder, och innebär inga ytterligare förpliktelser.

Hur blir man partner?
Om ni är intresserade av att bli partner till FMS ber vi er att kontakta Anna Torrång (FMS ordf, kontaktinfo nedan). Vi skickar sedan en faktura på avgiften för innevarande år. Alternativt kan partnerskap tecknas direkt genom att sätta in avgiften på FMS plusgirokonto, 4350474-5. Givetvis kan ni kontakta vem som helst i styrelsen för mer information om FMS och vad ett partnerskap kan innebära för just er arbetsplats.

Kontaktperson:
Marcus Thuresson (ordförande)
E-post: FMSstyrelse@gmail.com