Kallelse till FMS-årsmöte 21 mars 2013

Härmed kallas alla FMS-medlemmar till årsmöte den 21 mars 2013 i Uppsala.

Om någon vill lämna in en motion till årsmötet, önskar vi få in denna i förväg till fmsstyrelse@gmail.com, senast 13 mars.

Sista anmälningsdag är den 13 mars. Men anmäl er gärna så snart som möjligt. Den lokal vi tilldelats har ett begränsat antal platser och behöver vi en större lokal är det bra att veta detta i god tid.

Ärendelista årsmöte 2013

Agenda vårkonferens med årsmöte 2013

Varmt välkomna!

Hälsningar
FMS styrelse