FMS vårmöte i corona-tider

Pga corona-viruset så kommer FMS årsmöte att genomföras via zoom enligt tidigare mejl-utskick.

Hälsningar
styrelsen