FMS stipendium 2012

Tack vare våra partners kan Föreningen för Medicinsk Statistik dela ut stipendium även för år 2012 (ett eller flera på ett sammanlagt belopp om högst 25 000 kr).

Stipendiet kan sökas av medlemmar som vill främja den egna professionella utvecklingen som statistiker genom deltagande i konferenser, kurser eller liknande ändamål. Ansökan skall innehålla en beskrivning av hur eventuellt tilldelade pengar skall användas, preliminära kostnader, program för den aktuella aktiviteten samt en meritförteckning för den sökande. Efter genomgången resa, kurs eller dylikt förväntas utsedda stipendiater att skriva en kortfattad redogörelse för den aktuella aktiviteten samt beskriva på vilket sätt möjligheten att delta bidrog till att uppfylla stipendiets syfte. Alternativt kan redogörelsen ske muntligt vid ett av föreningens möten.

Fullständig ansökan skickas till FMSstyrelse@gmail.com och ska vara föreningen tillhanda senast 31 maj, 2012. Beslut om stipendieutdelningen kommer att fattas senast 21 juni, 2012 och kungöras på föreningens hemsida kort därefter.