FMS Fall Meeting and Birthday Celebration

FOR ENGLISH, PLEASE SEE BELOW.


Hej alla FMS-medlemmar!

För 36 år sedan bildades föreningen för medicinsk statistik. Det vill vi gärna uppmärksamma genom att träffas, nätverka, dela erfarenheter, knyta nya kontakter, och tillsammans forma föreningens aktiviteter för kommande år!

Vi hoppas att du vill vara med på denna dag och ta chansen att träffa nya och gamla vänner och att fira allt som vi har åstadkommit hittills med att synliggöra medicinsk statistik som disciplin och yrke.

NÄR: Måndagen 4/12 kl 9.00-17.00 med gemensam middag fr kl 18.00

VAR: Hotell Elite Akademia, Uppsala

Deltagaravgift: 1200 kr (heldag), 1700 kr (heldag + middag)

Studerande samt doktorander kan anmäla sig till en reducerad deltagaravgift (950kr heldag, 1450 (heldag + middag)            

HUR: Anmäl dig till firandet via denna länk senast 25 oktober

Utdrag ur programmet för dagen

 • Föreningen för medicinsk statistiks födelsedagsfirande – Återblickar och visioner om framtiden
 • Visionsgruppens arbete och aktiviteter
 • FMS – Vad innebär det att vara en förening och hur skapar vi ett aktivt föreningsliv?
 • EFSPI – Vad är det, varför är vi medlemmar och hur vill vi jobba tillsammans med EFSPI i framtiden?
 • Utbildning och karriärvägar för biostatistiker
 • Diskussioner och tid för umgänge
 • Middag på Hotell Elite Akademia

Talare: Juni Palmgren (Karolinska Institutet), Sandra Eloranta (Karolinska Institutet), Anna Grimby Ekman (Göteborgs universitet), Jonas Häggström (Cytel), Ingeborg Wearnbaum (Uppsala universitet), Martin Adiels (Göteborgs universitet), Stig-Johan Wiklund (Captario) Therese Andersson (Karolinska institutet). Fler tillkommer.

Vi ser fram emot att träffa många av er i Uppsala!


Hello all FMS members!

36 years ago, the Association for Medical Statistics was formed. We would like to draw attention to this by meeting, networking, sharing experiences, making new contacts, and together shaping the association’s activities for the coming years!

We hope you will join us on this day and take the chance to meet new and old friends and to celebrate all that we have achieved so far in making medical statistics visible as a discipline and a profession.

WHEN: Monday 4/12 at 9.00-17.00 with joint dinner from 18.00

WHERE: Hotel Elite Akademia, Uppsala

Participation fee: SEK 1,200 (full day), SEK 1,700 (full day + dinner)

Students and doctoral students can register for a reduced participation fee (950 SEK full day, 1450 (full day + dinner)

HOW: Register for the celebration via this link October 25th at the latest

Snippets from the program meeting agenda

 • Society for Medical Statistics Birthday Celebration – Retrospects and Visions of the Future
 • The vision group’s work and activities
 • FMS – What does it mean to be an association and how do we maintain active participation in our association?
 • EFSPI – What is it, why are we members and how do we want to work together with EFSPI in the future?
 • Education and career paths for biostatisticians
 • Discussions and time for socializing
 • Dinner at Hotel Elite Akademia

Speakers: Juni Palmgren (Karolinska Institutet), Sandra Eloranta (Karolinska Institutet), Anna Grimby Ekman (University of Gothenburg), Jonas Häggström (Cytel), Ingeborg Wearnbaum (Uppsala University), Martin Adiels (University of Gothenburg), Stig-Johan Wiklund (Captario ) Therese Andersson (Karolinska Institutet). More to come.

We look forward to meeting many of you in Uppsala!