FMS årsmöte och vårkonferens

Nu är FMS årsmöte och vårkonferens över för denna gång! Mötet hölls på KI den 17 mars, och runt 40 personer var med. Temat var ”framtidens biostatistik” och vi fick lyssna på spännande presentationer som vi hoppas kunna lägga upp på hemsidan inom kort. På eftermiddagen hölls en paneldiskussion där både panel och publik var väldigt engagerade! Bland annat diskuterades utbildningen av biostatistiker idag och hur den kan förbättras, samt hur andelen biostatistiker inom läkemedelsindustrin har minskat i Sverige. Även hur biostatistiker som yrkesgrupp ska hantera de utmaningar som kommer med ”the big data era” diskuterades.

Övriga kommentarer under dagen rörde bland annat huruvida de vetenskapliga delarna av FMS möten bör vara på engelska istället för på svenska, samt att FMS ytterligare bör samarbeta med internationella organisationer och föreningar. Båda dessa saker har och kommer att fortsätta diskuteras på FMS styrelsemöten.