Dags att anmäla sig till FMS vårkonferens med årsmöte den 21 mars

Välkomna till FMS vårkonferens med årsmöte i Uppsala torsdagen den 21 mars 2013. Vi kommer att hålla till i Ekonomikums lokaler som ligger i de centrala delarna av Uppsala (Kyrkogårdsgatan 10). Dagen börjar med inskrivning och fika mellan kl. 9.30–10.00. Vårkonferensen med årsmötet börjar kl. 10.00 och håller på fram till ca 17.00. Under dagen kommer flera doktorander att få möjlighet att presentera sina spännande forskningsområden. (Se detaljerad agenda nedan.) Anmäl er senast 13 mars till följande adress FMSstyrelse@gmail.com. Konferensen är gratis och vi bjuder även på fika och lunch.
Senare på kvällen den 21 mars bjuder Svenska Statistikfrämjandet på middag. Anmäl er till klubbfram@gmail.com (som även tar emot anmälningar till Främjandets konferens och årsmöte som äger rum den 22 mars) senast 13 mars.

En liten hälsning från vår kassör Hanna Svensson: årsavgiften för 2013 kommer att fastställas på årsmötet och först därefter kommer anmodan att betala.

Agenda vårkonferens med årsmöte 2013

Hälsningar
FMS styrelse