— 2010 —
Styrelse
Anna Torrång (o)
Åsa Vernby (s)
Hanna Svensson (k)
Mats Rudholm
Peter Wessman
Marita Olsson
Pär Karlsson

EFSPI
Carl-Fredrik Burman
Marie Göthberg

Årsmöte (Oklar)
Ärendelista
Deltagarlista
Protokoll
Redovisning
Verksamhetsberättelse

Vårmöte (Oklar)
Program
Presentationer:
Pres1

Höstmöte (Oklar)
Program
Presentationer:
Pres1

Protokoll
2010-01-08 (NA)
2010-02-08 (NA)
2010-03-08 (NA)
2010-04-09
2010-05-10
2010-06-05
2010-08-20
2010-09-22
2010-10-29
2010-11-26
2010-12-17

Övrigt (Oklar)

— 2009 —
Styrelse
Stig Johan Wiklund (o)
Sandra Eloranta (k)
Gustaf Rydevik (s)
Mats Rudholm
Peter Wessman
Marita Olsson

EFSPI
Carl-Fredrik Burman
Mikael Åström

Årsmöte (Oklar)
Ärendelista
Deltagarlista
Protokoll
Redovisning
Verksamhetsberättelse

Vårmöte (Oklar)
Program
Presentationer:
Pres1

Höstmöte (Oklar)
Program
Presentationer:
Pres1

Protokoll (Oklar)
2009-01-08
2009-02-08
2009-03-08
2009-04-08
2009-05-06
2009-06-17
2009-07-08
2009-08-26
2009-09-28
2009-10-08
2009-11-25
2009-12-16

Övrigt (Oklar)

— 2008 —
Styrelse
Stig Johan Wiklund (o)
Sandra Eloranta (k)
Gustaf Rydevik (s)
Mats Rudholm
Peter Wessman
Marita Olsson

EFSPI
Carl-Fredrik Burman
Mikael Åström

Årsmöte (Oklar)
Ärendelista
Deltagarlista
Protokoll
Redovisning
Verksamhetsberättelse

Vårmöte (Oklar)
Program
Presentationer:
Pres1

Höstmöte (Oklar)
Program
Presentationer:
Pres1

Protokoll (Oklar)
2008-01-08
2008-02-08
2008-03-08
2008-04-08
2008-05-06
2008-06-17
2008-07-08
2008-08-26
2008-09-28
2008-10-08
2008-11-25
2008-12-16

Övrigt (Oklar)

— 2007 —
Styrelse
Stig Johan Wiklund(o)
Eva Andersson(s)
Sandra Eloranta(k)
Johan Bring
Marie Linder

EFSPI
Carl-Fredrik Burman
Mikael Åström

Årsmöte (Oklar)
Ärendelista
Deltagarlista
Protokoll
Redovisning
Verksamhetsberättelse

Vårmöte (Oklar)
Program
Presentationer:
Pres1

Höstmöte (Oklar)
Program
Presentationer:
Pres1

Protokoll (Oklar)
2007-01-08
2007-02-08
2007-03-08
2007-04-08
2007-05-06
2007-06-17
2007-07-08
2007-08-26
2007-09-28
2007-10-08
2007-11-25
2007-12-16

Övrigt (Oklar)

— 2006 —
Tom Britton(o)
Dragi Anevski(s)
Karin Nelander(k)
Johan Bring
Marie Linder
Anna Torrång

EFSPI
Carl-Fredrik Burman
Mikael Åström

Årsmöte (Oklar)
Ärendelista
Deltagarlista
Protokoll
Redovisning
Verksamhetsberättelse

Vårmöte (Oklar)
Program
Presentationer:
Pres1

Höstmöte (Oklar)
Program
Presentationer:
Pres1

Protokoll (Oklar)
2006-01-08
2006-02-08
2006-03-08
2006-04-08
2006-05-06
2006-06-17
2006-07-08
2006-08-26
2006-09-28
2006-10-08
2006-11-25
2006-12-16

Övrigt (Oklar)