Anna mot Anna; bytt är bytt! (FMS Årsmöte)

Styrelsen tackar de som närvarade vid årsmötet för en mycket trevlig sammanslutning på SLU i Alnarp. Till er som inte närvarade och ännu inte deltagit vid något FMS möte kan vi bara säga att trevligare förening med trevligare medlemmar får man leta efter; kom ni också nästa gång, vi lovar att ni kommer skapa nya trevliga kontakter.

FMS styrelse genomgick ett fåtal förändringar, och vi passar på att hälsa FMS nya ordförande Anna Ekman från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet välkommen. Anna höll ett mycket intressant föredrag på vårmötet om kausal inferens så vi hoppas att orsak-verkan ska gå som på räls i föreningen framöver. Under årsmötet avtackades avgående ordföranden Anna Torrång med en symbolisk present. Anna har, som föreningens ryggrad, varit oerhört uppskattad som ordförande. Det är förhoppningsvis många av er medlemmar som läst hennes spalt i varje nummer av Qvintensen där hon uppdaterat oss om smått och stort inom medicinsk statistik. Så nu säger vi tack till tidigare Anna och välkomnar nya Anna.

Mer information såsom protokoll från årsmötet och presentationer från vårmötet kommer inom kort upp på den här sidan.