2016 Stipendium

Föreningen för medicinsk statistik utlyser för år 2016 ett eller flera stipendium på ett sammanlagt belopp om högst 20 000 kr. Stipendiet finansieras primärt av intäkter från företag och institutioner som är partners till föreningen och kan sökas av medlemmar som vill främja den egna professionella utvecklingen som statistiker genom deltagande i konferenser, kurser eller liknande ändamål. Ansökan skall innehålla en beskrivning av hur eventuellt tilldelade pengar skall användas, preliminära kostnader, program för den aktuella aktiviteten samt en meritförteckning för den sökande. Efter genomgången resa, kurs eller dylikt förväntas utsedda stipendiater att skriva en kortfattad redogörelse för den aktuella aktiviteten samt beskriva på vilket sätt möjligheten att delta bidrog till att uppfylla stipendiets syfte.

Fullständig ansökan skickas till fmsstyrelse@gmail.com och ska vara föreningen tillhanda senast 14 augusti 2016. Beslut om stipendie-utdelningen kommer att fattas kort därefter och meddelas via mejl till stipendiat(er) samt kungöras på föreningens hemsida.