2015 års stipendium utdelat

Vi gratulerar Aleksandra Turkiewicz, Bénédicte Delcoigne, Måns Mågnusson och Sara Gustavsson som tillsammans får dela på 20 000 kronor!