— 2011 —

Styrelse
Anna Torrång (o)
Åsa Vernby (s)
Hanna Svensson (k)
Pär Karlsson
Linda Werner Hartman
Emil Rehnberg
Marie Göthberg (EFSPI)
Carl-Fredrik Burman
Mats Rudholm (Statistikfrämjandet)


Vårmöte
Program

Presentationer:
Pär Karlsson
Peter Abrahamsson

Årsmöte:
Ärendelista
Deltagarlista
Protokoll
Redovisning
Verksamhetsberättelse


Höstmöte
Inbjudan/Program

Presentationer:
Kommer läggas upp inom kort!


Protokoll från styrelsemöten
2011-01-28
2011-03-11
2011-04-08
2011-05-06
2011-06-17
2011-08-26
2011-09-28
2011-10-28
2011-11-25
2011-12-16


Övrigt
Statistikerträffen i Göteborg, 28 september.

Model based drug development, 27 Maj.