Qvintensen 3 2009

Ur innehållet:

– Tema: Conny Palm, matematikmaskinerna och köteori

– Intervju med Åke Pettersson

– Tema: att göra fel i statistiken

– Krönika Adam Taube: Öppna jämförelser ger inget säkert mått på infarktvårdens kvalitet