Qvartilen 1 2007

Ur innehållet:

– Ola Hössjer om statistisk genetik

– Krönika Adam Taube: Rapportskrivning vs vetenskap

– Fungerar vetenskapen?

– Intervju med Gunnar Ehrnborg