Universitetslektor i matematisk statistik till Umeå universitet

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Uneå universitet söker en universitetslektor i matematisk statistik för en tillsvidareanställning. Sökande ska stärka vår forskningsverksamhet i området, vilket inkluderar biostatistik, icke-parametrisk statistik, rumslig statistik, och statistisk inlärning. Sista ansökningsdag är 31 maj 2021.

Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vi vill med denna rekrytering förstärka vår utbildning och forskning inom matematisk statistik.

Universitetslektorn förväntas stärka institutionens forskningsverksamhet inom matematisk statistik. Den sökande förväntas även delta i vår utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Även handledning av doktorander och postdoktorer kan ingå i arbetsuppgifterna. Den sökande förväntas engagera sig i institutionens verksamhet i bred mening.

Anställningen är heltid från våren 2022 eller enligt överenskommelse.

Anställningen innehåller forsknings- och kompetensutvecklingstid motsvarande 50 % av heltid i tre år. Efter dessa tre år finns möjlighet att i konkurrens ansöka om upp till 75 % forskningstid från fakulteten. Vid institutionen finns även möjlighet att ansöka om medfinansiering av doktorandtjänster.

Läs mer och ansök här!
Sista ansökningsdag är 31 maj 2021.