Varför bli medlem?

Personer med intresse för surveyområdet, kan bli medlemmar i Surveyföreningen genom beslut av föreningsstyrelsen.

Med ditt medlemskap i stöder du föreningens verksamhet. Dessutom får du följande:

  • Möjlighet att påverka föreningens aktiviteter.
  • Rabatterade deltagaravgifter för workshopar i föreningens regi.
  • Medlemstidningen “Qvintensen”, där Surveyföreningen har egna sidor samt ofta bidrar med övrigt material.
  • Löpande information genom epostutskick om arrangemang av surveystatistiskt intresse.

Medlemsavgift till Surveyföreningen är 75 kr per kalenderår.

Ansökan om medlemskap görs genom att skicka e-post till sekrsurvey@gmail.com, eller på annat sätt kontakta någon i styrelsen. Inkludera i ansökan: namn, e-postadress, kontaktadress samt om du är medlem i Statistikfrämjandet eller ej (du behöver vara medlem även i Statistikfrämjandet för att bli medlem i Surveyföreningen). Du kan ansöka om medlemskap i Statistikfrämjandet via ett formulär i Membit som är föreningens webbaserade medlemsregister. Har du några frågor om medlemsregistret ber vi dig kontakta Statistikfrämjandets sekreterare.

För personer som blivit medlem efter föreningens årsmöte men före årsskiftet kan årsavgiften betalas fr o m påföljande kalenderår.

Glöm inte att meddela ändring av adress om du flyttar eller byter arbete, så att du inte missar något nummer av Qvintensen eller något av våra e-postutskick.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!