Styrelse

SURVEYFÖRENINGS STYRELSE 2020/2021

Ordförande:
Marcus Berg  (Swedbank)

Vice ordförande:

Rikard Gard (SCB)

Kassör:
Natalia Ogorodnikova (SCB), nås via kassorsurvey@gmail.com

Webbansvarig: 
Yingfu Xie (SCB)

Övriga ledamöter:

Paul Fuehrer (Södertörns Högskola)

Johan Martinsson (SOM-institutet, Göteborgs Uni.)

Mats Nyfjäll (Statisticon)

Linda Thelning (Demoskop)

Åke Wissing (Wissing & Co.)

Hela styrelsen nås via sekrsurvey@gmail.com

VALBEREDNING:

Erik Berling  (Demoskop)

Thomas Hvitfeldt  (Brottsförebyggande Rådet)

Annika Lindblom  (SCB)

REVISORER:

Kain Nelson (Demoskop), revisor

Nicklas Pettersson (Handelshögskolan, Örebro Uni.), revisor

Michael Carlson (Statistiska Institutionen, Stockholms Uni.), revisorssuppleant

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes