Styrelse

SURVEYFÖRENINGS STYRELSE 2020/2021

Ordförande:
Marcus Berg

Vice ordförande:

Rikard Gard

Kassör:
Natalia Ogorodnikova, nås via kassorsurvey@gmail.com

Sekreterare:

vakant

Webbansvarig: 
Yingfu Xie

Övriga ledamöter:

Paul Fuehrer

Johan Martinsson

Mats Nyfjäll

Åke Wissing

Hela styrelsen nås via sekrsurvey@gmail.com

VALBEREDNING:


Annika Lindblom, SCB

Thomas Hvitfeldt, Brottsförebyggande Rådet

Erik Berling, Demoskop

REVISORER:

Kain Nelson (Inizio), revisor

Nicklas Pettersson (Handelshögskolan, Örebro Uni.), revisor

Michael Carlson (Statistiska Institutionen, Stockholms Uni.), revisorssuppleant

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes