Styrelse

SURVEYFÖRENINGENS STYRELSE 2019/2020

Ordförande:
Marcus Berg

Vice ordförande:

Gösta Forsman

Kassör:
Ann-Marie Flygare, nås via kassorsurvey@gmail.com

Sekreterare:

Webbansvarig: 
Yingfu Xie

Ansvariga Opinionssektionen:

Johan Martinsson

Övriga ledamöter:

Rikard Gard

Mats Nyfjäll

Karin Schneller

Åke Wissing

Hela styrelsen nås via sekrsurvey@gmail.com

VALBEREDNING:
Annika Lindblom, SCB

Thomas Hvitfeldt, Brottsförebyggande Rådet

Erik Berling, Demoskop

REVISORER:
Kain Nelson (Inizio), revisor

Nicklas Pettersson (Handelshögskolan, Örebro Uni.), revisor

Michael Carlson (Statistiska Institutionen, Stockholms Uni.), revisorssuppleant

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes