Varför vara medlem?

Personer med intresse för surveyområdet, kan bli medlemmar i Surveyföreningen genom beslut av föreningsstyrelsen.

Med ditt medlemskap i stöder du föreningens verksamhet. Dessutom får du följande:

  • Möjlighet att påverka föreningens aktiviteter.
  • Rabbaterade deltagaravgifter för workshopar i föreningens regi.
  • Om du är medlem i Svenska statistikfrämjandet, medlemstidningen “Qvintensen”, där Surveyföreningen har egna sidor samt ofta bidrar med övrigt material.
  • Löpande information genom epostutskick om arrangemang av surveystatistiskt intresse.

Medlemsavgift till Surveyföreningen är 50 kr per kalenderår. Vi välkomnar även företag, organisationer och institutioner som medlemmar, efter inval i styrelsen; årsavgiften till Surveyföreningen för institutionsmedlemmar är 500 kr.

Ansökan om medlemskap görs genom att skicka e-post till sekrsurvey@gmail.com, eller på annat sätt kontakta någon i styrelsen. Inkludera i ansökan: namn, e-postadress, kontaktadress samt om du är medlem i Statistikfrämjandet eller ej. Medlemskap i Statistikfrämjandet är ett krav för att bli medlem i Surveyföreningen.  Du kan ansöka om medlemskap i Statistikfrämjandet och beviljas på Membit . Har du några frågor om detta så skicka ett e-brev till främjandets sekreterare. Inval till Surveyföreningen sker vid styrelsemöten, och Du får därefter en epost. Medlemsavgiften sätts in på pg 428 16 22-3, med angivesle av namn samt kalenderår som inbetalningen gäller. För medlemmar invalda efter föreningens årsmöte men före årsskiftet kan årsavgiften betalas fr o m påföljande kalenderår.

Medlemmarna ombes att vid varje ändring av adress eller epostadress informera föreningens sekreteriat om det, eftersom möjligheten att leverera “Qvintensen” eller epostutskick beror på att adresserna är korrekta. Formulär finns under medlemskap.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes