Varför vara medlem?

Personer med intresse för surveyområdet, kan bli medlemmar i Surveyföreningen genom beslut av föreningsstyrelsen.

Med ditt medlemskap i stöder du föreningens verksamhet. Dessutom får du följande:

  • Möjlighet att påverka föreningens aktiviteter.
  • Rabbaterade deltagaravgifter för workshopar i föreningens regi.
  • Om du är medlem i Svenska statistikfrämjandet, medlemstidningen “Qvintensen”, där Surveyföreningen har egna sidor samt ofta bidrar med övrigt material.
  • Löpande information genom epostutskick om arrangemang av surveystatistiskt intresse.

Medlemsavgift till Surveyföreningen är 75 kr per kalenderår. Vi välkomnar även företag, organisationer och institutioner som medlemmar, efter inval i styrelsen; årsavgiften till Surveyföreningen för institutionsmedlemmar är 500 kr.

Ansökan om medlemskap görs genom att skicka e-post till sekrsurvey@gmail.com, eller på annat sätt kontakta någon i styrelsen. Inkludera i ansökan: namn, e-postadress, kontaktadress samt om du är medlem i Statistikfrämjandet eller ej. Medlemskap i Statistikfrämjandet är ett krav för att bli medlem i Surveyföreningen.  Du kan ansöka om medlemskap i Statistikfrämjandet och beviljas på Membit . Har du några frågor om detta så skicka ett e-brev till främjandets sekreterare. Inval till Surveyföreningen sker vid styrelsemöten, och Du får därefter en epost. Medlemsavgiften sätts in på pg 428 16 22-3, med angivelse av namn samt kalenderår som inbetalningen gäller. För medlemmar invalda efter föreningens årsmöte men före årsskiftet kan årsavgiften betalas fr o m påföljande kalenderår.

Medlemmarna ombes att vid varje ändring av adress eller e-postadress informera föreningens sekretariat om det, eftersom möjligheten att leverera “Qvintensen” eller epostutskick beror på att adresserna är korrekta. Formulär finns under medlemskap.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes