Bli medlem eller organisationsmedlem

Medlemsskap privatpersoner

Ansökan om medlemskap görs genom att skicka e-post till sekrsurvey@gmail.com, eller på annat sätt kontakta någon i styrelsen. Inkludera i ansökan: namn, e-postadress, kontaktadress samt om du är medlem i Statistikfrämjandet eller ej. Medlemskap i Statistikfrämjandet är ett krav för att bli medlem i Surveyföreningen.  Du kan ansöka om medlemskap i Statistikfrämjandet och beviljas på Membit . Har du några frågor om detta så skicka ett e-brev till främjandets sekreterare. Efter inval i Surveyföreningen får du ett email som bekräftar ditt medlemskap.

Efter invalet sätter du in medlemsavgiften på pg 428 16 22-3, glöm inte att ange ditt namn och vilket kalenderår som inbetalningen avser (det går också bra att betala in flera årsavgifter på samma gång). För medlemmar invalda efter föreningens årsmöte men före årsskiftet får årsavgiften betalas fr o m påföljande kalenderår. Medlemsavgift är 50 kr.

Organisationsmedlem

Organisationer, universitetsinstitutioner, företag och liknande kan bli institutionsmedlemmar efter beslut av föreningsstyrelsen och betalar en årsavgift på 500 kronor. Ett sådant medlemskap ger möjlighet att påverka föreningens aktiviteter samt berättigar till:

  • Medlemsrabatt (normalt 15 %) för alla anställda på föreningens workshopar.
  • Information om föreningens aktiviteter via e-post.

Föreningen samarrangerar gärna, tillsammans med våra institutionsmedlemmar, workshopar med ett för oss båda relevant tema.

Ansökan om medlemskap görs genom att skicka e-post till sekrsurvey@gmail.com, eller på annat sätt kontakta någon i styrelsen. Inkludera i ansökan: kontaktpersonens namn, e-postadress, kontaktadress samt om institutionen är medlem i Statistikfrämjandet eller ej. Medlemskap i Statistikfrämjandet är ett krav för att bli medlem i Surveyföreningen.  Du kan ansöka om medlemskap i Statistikfrämjandet och beviljas på Membit .

Ert medlemskap utgör också ett stöd för föreningens verksamhet.

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes