Adressändring eller avsluta medlemsskap

Med hjälp av formuläret nedanför kan du göra en ändring av hela eller delar av din adress. Du kan även skicka Dina uppgifter till oss via epost eller vanlig post på adressen nedan.

Om du använder formuläret , ber vi dig ange en e-postadress, dit det kommer att skickas en bekräftelse på mottagen anmälan om adressändring.

Namn

Gatuadress

Postadress

Företag/institution

Telefon

Telefax

Din e-post

Spamfilter: 1+1=? 

Ifall Du önska utträde ur föreningen, gör Du det enklast genom att mejla önskemål om utträde till sekrsurvey@gmail.com.

Du kan senare alltid välja att gå med som medlem igen vid ett annat tillfälle. Läs mer under fliken ”Bli medlem”.

 

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes