Archive for the ‘Statistiskt Ord’ Category

Nytt ord i Statistisk ordlista

Ett nytt ord Filterfråga har lagts till den senaste versionen av Kort Statistisk Ordlista 2021-02-04. Hela listan finns under här. Välkommen att titta in!

Nytt Ord i Statistisk Ordlista

Ett nytt ord Webbpanelundersökning har lagts till den senaste versionen av Kort Statistisk Ordlista 2020-11-26. Hela listan finns under här. Välkommen in!

Nytt Ord i Statistisk Ordlista

Ett nytt ord Panelundersökning har lagts till den senaste versionen av Kort Statistisk Ordlista 2020-10-05. Hela listan finns under här. Välkommen in!

Kort statistisk ordlista

I media refereras ofta till statistiska undersökningar av olika slag. Ibland används statistiska facktermer vilka kan vara svåra att förstå för lekmän och en bred allmänhet. Vissa begrepp och termer är otvetydigt svåra att förstå och kan kräva flera års universitetsstudier för att till fullo förstå. För att ändå försöka bidra till en ökad förståelse […]

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes