Archive for the ‘Information’ Category

Utlysning årsmöte 2021

Surveyföreningens årsmöte 2021 går av stapeln torsdagen den 25 mars och kommer att hållas digitalt.  Mer information kring tider och föredrag kommer inom kort. Kallelsen går ut i början av mars. 

Presentationer Årskonferens 2019

Nu är presentationer på Årskonferens 2019 Göteborg tillgängliga på http://statistikframjandet.se/survey/arkiv/workshopar/ .

Välkommen till Årskonferensen, den 22 mars 2019, Göteborg

Varmt välkommen till en dag med föredrag och samtal om surveystatistik. På förmiddagens konferens har vi några mycket intressanta talare och efter lunch hålls Surveyföreningens årsmöte.

Kvalitetsseminariet 2019

Årets kvalitetsseminarium blev en succé. Läs gärna artikeln från Dagens Analys Att kombinera data från olika källor är framgångsmelodin för mer beskrivning. Alla presentationer finns nu tillgängliga här.

kvalitetsseminarium 2019 Nya möjligheter – för surveystatistiker

Välkommen till Surveyföreningens kvalitetsseminarium 2019. I takt med att surveyundersökningar har drabbats av allt större kvalitetsproblem har intresset för kvalitetsfrågor allt mer aktualiserats. Det är idag sällan relevant att betrakta urval som baserats på sannolikhetsurval som regelrätta sannolikhetsurval när man har tagit hänsyn till bortfall och andra felkällor. Under de första två decennierna efter millennieskiftet […]

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes