Workshopar och seminarier

Dokumentation och presentationer från workshopar och seminarier

2019-03-23 Surveyförenings Årskonferens Göteborg

2019-02-07 Kvalitetsseminariet 2019

2018-11-28 Frimisseminariet 2018

2018-02-15 Kvalitet i enkät- och opinionsundersökningar

2017 Seminariet om nya krav på kvalitet vid officiell statistik

2016
Heldagsseminarium om webbpanelundersökningar

2015
Seminarium om Big Data
Kvalitet i webbpanelundersökningar

2012
En statistisk undersökning: Från ax till limpa

2011
Registerbaserad statistik (tillsammans med FMS)
Frimis – aktuella metodfrågor för undersökare
Bortfall
Webbpanelundersökningar

2010
Väljarbarometrar (Stockholm)
Väljarbarometrar (Göteborg)

2009
Att lämna uppgifter – en viktig uppgift2008
Statistik – Juridik – Etik
Att tänka på vid mätning och frågekonstruktion
Medlyssning – en del av ett kvalitetssäkringssystem i intervjuundersökningar2007
Granskning och imputering
Att undersöka rörliga populationer (Workshop 28/3 2007)2006
Blandade insamlingsmetoder (Workshop 30/11 2006)
Skolstatistik ur ett metodperspektiv (Workshop 21/9 2006)
Nya metoder i samband med kund- och marknadsundersökningar (Workshop 18/5 2006)
Carl-Erik Särndal: Femtio år av utveckling inom surveyteori och praktik (Workshop 22/2 2006)2005
Analys av medicinska surveydata (Workshop 1/6 2005)
Kundundersökningar och kvalitetsmätningar (Workshop 7/4 2005)2004
Brukar- och kundundersökningar (Workshop 11/11 2004)
Urval och estimation (Workshop 10/5 2004)
Uppgiftslämnarbörda för organisationer (Workshop 2/3 2004)2003
Surveymetodik för folkhälsoundersökningar (Workshop 3/12 2003)
Vägtrafikundersökningar (Workshop 22/5 2003)
Bortfall (Workshop 1/4 2003)2002
Telefonundersökningar (Workshop 14/11 2002)
Partisympatiundersökningar (Workshop 23/4 2002)
Frågekonstruktion och urvalsstorlek (Workshop 9/4 2002)
Datamining (Workshop 13/3 2002)2001
Urvalsstorlek (Workshop 4/12 2001)
Frågekonstruktion (Workshop 6/11 2001)
Analysmetoder vid bortfall (Workshop 4/4 2001)
Bortfall (Workshop 14/3 2001)
Borfallsutveckling och bortfallsorsaker (Workshop 13/2 2001)

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes