Nytt Ord i Statistisk Ordlista

Ett nytt ord Panelundersökning har lagts till den senaste versionen av Kort Statistisk Ordlista 2020-10-05. Hela listan finns under här. Välkommen in!

Opinion Editorial – I kölvattnet av corona

Ämnet på allas läppar för tillfället är Covid-19, och det lär nog fortsätta vara så för ett tag framöver. Jag har på senaste tiden funderat på hur den rådande pandemin och folkhälsomyndighetens riktlinjer påverkar vår bransch och hur vi arbetar – det är ju inte så att vi genomför särskilt mycket besöksintervjuer nuförtiden? Det mesta sker ju trots allt online eller via telefon ändå?

Vi kanske tappade det personliga mötet med uppgiftslämnarna för länge sedan, men de personliga mötena mellan branschkollegor har ju bestått via seminarier och branschträffar – vad kommer att hända med dessa aktiviteter ifall mötesrestriktionerna från Folkhälsomyndigheten kvarstår året ut och kanske till och med en bit in på nästa år?

Den sittande styrelsen är utspridd över hela landet och vi är inte ovana att ha digitala möten – i år anordnade vi ju till och med föreningens första digitala årsmöte. Men är det inte något annat att anordna digitala meetups och seminarier? Reflexmässigt så vill jag ju säga att det är det, men samtidigt så kanske digitala seminarier bara är nästa naturliga steg i utvecklingen mot en seminariekultur som bjuder in alla, inte bara dom med medel att kunna vara fysiskt på plats?

Marcus Berg
Styrelseledamot och ordförande
2020-05-19

Public Service Announcement – medlemsavier 2020

Som vissa av er redan har sett på årsmötesprotokollet så kommer Statistikfrämjandet från och med i år att ta över ansvaret för medlemsregistret och utskick av medlemsavier, detta bland annat för att minska mängden administrativa sysslor och fria upp mer tid för Surveyföreningens styrelseledamöter att göra saker som kommer er medlemmar till nytta. 

Medlemsavierna kommer att skickas ut under vecka 21 per mail. Avgiften för att vara medlem i Surveyföreningen är i år 75kr/person. Likt tidigare år så måste man vara medlem i Statistikfrämjandet för vara medlem i Surveyföreningen. 

Har ni frågor angående förflyttningen av medlemsregistret så är ni välkomna att höra av er per mail till sekrsurvey@gmail.com

Vi tackar för ert fortsatta stöd och ser fram emot ett givande verksamhetsår tillsammans. 

Två dokument från Surveyföreningen

Surveyföreningen har arbetat fram två dokument som förhoppningsvis bidrar till statistikkollektivet i Sverige.

Vad en statistiker bör veta: en kort introduktion för en blivande statistiker i Sverige om diverse information

Checklista för undersökningar-rapportering och redovisning. 12 frågor aktörer som gör undersökningar eller skriver om undersökningar bör kunna svara på.

Hur gör vi bra surveyundersökningar 2020?

Välkommen till Surveyföreningens kvalitetsseminarium 2020.

Inom survey- och statistikbranschen i stort diskuteras numera ofta de ökade svårigheterna och ökade kostnaderna förknippade med att göra bra surveyundersökningar, oavsett om det gäller myndigheters offentliga statistikproduktion eller marknadsundersökningarnas beslutsunderlag till olika företag. Ofta gäller diskussionen då exempelvis frågor kring hur människor kan kontaktas idag och vilka systematiska fel som kan uppkomma på grund av bortfallet.

Under de senaste åren har flera stora privata opinionsinstituten lagt om sina väljarbarometrar som når en stor publik. Trenden har gått bort från renodlade telefonundersökningar och mot såväl blandade undersökningar som webbundersökningar. Detta väcker flera frågor, både vad gäller de kvalitetsmässiga implikationerna, och vad gäller orsakerna. Är processen driven främst av kostnadsskäl eller av omsorg om kvalitet och anpassning till människors teknik- och kommunikationsvanor?

Både trender och forskning drivs ofta från USA, men Sverige har på många sätt annorlunda förutsättningar. Vad gäller här? Vilka är de stora utmaningarna och i vilken riktning finns lösningarna? Kort sagt: hur gör vi bra surveyundersökningar 2020?

Konferencier är Ann-Marie Flygare – Universitetslektor i statistik med inriktning surveymetodik, vid Örebro Universitet och många års erfarenhet av metodarbete vid SCB.

Program

Torsdagen den 20:e februari 2020, Klockan 09:30 – ca 16:00

Westmanska Palatset (Rum Bryggarkungen), Holländargatan 17, Stockholm

09:30                   Samling och mingel – Incheckning, kaffe och smörgås

10.00 – 10.15        Inledning och presentation av programmet. Ann-Marie Flygare (konferencier),              

10.15 – 11.00        Är kvoturval en vetenskaplig metod? Dan Hedlin, Professor i statistik vid Stockholms universitet

11.00 – 11.45        NTU (Nationella Trygghetsundersökningen) – Sex års förändringsarbete. Sanna Wallin, Utredare på Enhet för Statistiska Undersökningar, BRÅ (Brottsförebyggande Rådet)

11:45 – 12.30        Varför gör man undersökningar och hur kan man lita på dom? Torbjörn Sjöström, VD för Novus

12.30 – 13.30       Lunch

13.30 – 14.15        SCB:s nya strategi och dess implikationer för framtidens statistikproduktion. Folke Carlsson, Avdelningschef för Process och Metodavdelningen, SCB.

14.15 – 15.00        Från telefon till webb – metodutveckling i Demoskops väljarbarometer. Peter Santesson, opinionschef Demoskop

15.00 – 15.15        Kaffe och mingel

15.15 – 16.00        Paneldiskussion. Medverkande: Thomas Hvitfeldt, Dan Hedlin, Folke Carlsson, Peter Santesson, Torbjörn Sjöström. Moderator: Johan Martinsson, föreståndare för SOM-institutet och docent i Statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

16.00                    Avslutning

Anmälan: Anmälan skickas till kassorsurvey@gmail.com med uppgift om namn, företag/organisation, ev. medlemskap (se avgifter nedan), fakturaadress (helst via e-post) samt uppgift om ev. kostavvikelse.

I anmälningsavgiften ingår lunch samt förmiddags- och eftermiddagskaffe.

Tid:               Torsdagen den 20:e februari. Klockan 09:30 – ca 16:00

Plats:           Konferenslokal: Westmanska Palatset Holländargatan 17 (Lokal: Bryggarkungen)

Avgift:          Medlemmar i Surveyföreningen    3 200 kronor       exklusive moms

                     Medlemmar i vänföreningar           3 500 kronor       exklusive moms
                    
ESOMAR, MIS, SMIF, Swedish Insighters, Statistikfrämjandet, Sveriges Marknadsförbund


                     Icke-medlemmar                             3 800 kronor       exklusive moms


                     Universitets-/högskolestuderande  500 kronor       inklusive moms


Surveyföreningen är en av fyra statistikföreningar som ingår i Statistikfrämjandet. Om du inte redan är medlem i Surveyföreningen notera om du vill bli det så sköter vi anmälan åt dig. Årsavgiften är 200 kronor till Statistikfrämjandet och 50 kronor till Surveyföreningen. Din avgift till seminariet blir då 3 200 kronor enligt ovan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Ann-Marie Flygare via mail till kassorsurvey@gmail.com.

Anmäl dig gärna så snabbt som möjligt dock senast den 17:e februari.

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes