Digital konferens och årsmöte torsdagen 25 mars

Surveyföreningen bjuder in till digital konferens och årsmöte torsdagen 25 mars. På förmiddagens digitala konferens har vi några mycket intressanta talare och efter lunch hålls Surveyföreningens årsmöte.

Inbjudan med anmälningslänk har mailats ut till alla nuvarande medlemmar i föreningen. Vill du vara med på årsmötet men har inte fått något mail, vänligen kontakta styrelsen omgående på sekrsurvey@gmail.com

Vi inleder dagen med det Tore Dalenius-föredrag som ursprungligen skulle hållits på förra årets årsmöte, men som fick skjutas på framtiden pga corona pandemin och all osäkerhet som den innebar. Ingegerd Jansson, metodstatistiker vid SCB och chefredaktör för Journal of Official Statistics (JOS) sedan tio år, kommer att tala om vetenskaplighet inom den officiella statistiken och det arvet som lever kvar efter Dalenius.

Därefter kommer förra årets uppsatsvinnare Mattias Holm att presentera sin uppsats som kombinerar nyttoteori med bortfallsteori för att ta fram en modell som konkretiserar individers svarsbenägenhet i urvalsundersökningar.

Årets Tore Dalenius-talare är Ann-Marie Flygare, doktor i matematisk statistik och lektor på Handelshögskolan vid Örebros Universitet. Tidigare metodstatistiker på SCB och med över 20st utlandsuppdrag i bagaget kommer Ann‑Marie att göra ett icke-slumpmässigt urval ur Tore Dalenius bidrag inom surveyområdet.

Slutligen kommer årets uppsatsvinnare Emily Deros att presentera sin uppsats ”Vart försvann mitt perfekta datamaterial? Lärdomar från att utföra en undersökning i praktiken”.

Föredragen är öppna och gratis för alla som är intresserade. Årsmötesförhandlingarna riktar sig främst till Surveyföreningens medlemmar och endast medlemmar har rösträtt.

Väl mött,

Styrelsen

Ackreditering av statistiker

FENStatS (The Federation of European National Statistical Societies) har infört ett system som gör det möjligt att bli ackrediterad statistiker. Systemet bygger på samma kriterier som AMSTAT (American Statistical Association) och RSS (Royal Statistical Society) och är fullt kompatibelt med AMSTAT. SSFr (Svenska Statistikfrämjandet) har som medlem i FENStatS valt att gå med i systemet och därmed följer att SSFr:s medlemmar har möjlighet att söka europeisk ackreditering som statistiker.

Syftet med ackrediteringen är att höja kvaliteten på statistiskt arbete och statistiskt material och samtidigt precisera de kvalifikationer som gynnar statistikers förmåga att självständigt utföra sitt arbete. Systemet betonar den yrkesmässiga professionaliteten samt kopplingen till etiska standarder som gäller inom respektive statistikers tillämpningsområde.

För att godkännas måste följande kriterier vara uppfyllda:

A – Utbildning, minst en MSc i statistik

B – Yrkeserfarenhet, minst 5 år

C – Pågående kompetensutveckling

D – Förmåga att kommunicera statistiska resultat

E – Följa etiska riktlinjer

F – Medlem i en FENStatS-organisation

Det tas ut en ansökningsavgift på EUR100 (rabatterat under 2021 till EUR80) samt en årligt förnyelseavgift på EUR20. Instruktioner för ansökan finns på FENStatS hemsida, www.fenstats.eu.

Nytt ord i Statistisk ordlista

Ett nytt ord Filterfråga har lagts till den senaste versionen av Kort Statistisk Ordlista 2021-02-04. Hela listan finns under här. Välkommen att titta in!

Utlysning årsmöte 2021

Surveyföreningens årsmöte 2021 går av stapeln torsdagen den 25 mars och kommer att hållas digitalt. 

Mer information kring tider och föredrag kommer inom kort. Kallelsen går ut i början av mars. 

Webinar: Lärdomar från valet i USA – Opinionsundersökningar i utveckling

Webinaret genomförts enligt planen och här kan ni se den inspelade videon:

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Lärdomar från valet i USA – Opinionsundersökningar i utveckling

Talare: Karin Nelsson, VD på Demoskop.

Tid: Onsdagen den 3e februari klockan 15:00-15:30

Karin har lång erfarenhet av opinionsundersökningar och medverkade på CNNs Decision Desk i valet 2016. Hon har tagit del av metodutvärderingar som gjorts efter presidentvalet 2020 och kommer redogöra för de intressantaste slutsatserna och reflektera kring metodfrågor.

Surveyföreningens styrelse

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes