Valwebinar 5 – Samtal med medierna

I den femte och avslutande delen i vår valwebinarserie kommer vi att prata med olika medieaktörer om hur de ser på publiceringen av olika opinionsmätningar. 

Till följd av deras hektiska arbete omkring valet kommer detta webinar att ske först ett par veckor efter valet. Exakt datum jobbar vi just nu på att få till, så mer information kommer inom kort. Men sannolikt i slutet av september, när arbetet med valrapporteringen lugnat ner sig något.