Studera statistik

Att statistik är ett framtidsämne är det många som är överens om.

Här har vi samlat en lista över utbildningar i statistik och matematisk statistik.

Chalmers, Göteborg

Kontaktperson: Petter Mostad, studierektor matematisk statistik, mostad@chalmers.se.

”Vi erbjuder utbildning i matematik och matematisk statistik på både Chalmers och Göteborgs universitet, och på såväl kandidat- och master som doktorandnivå.”

Mer info: http://www.chalmers.se/en/departments/math/Pages/default.aspx

Linköpings universitet

Kontaktperson: Karl Wahlin, Programansvarig Kandidatprogrammet för Statistik och dataanalys, karl.wahlin@liu.se, 013-285792.

”Kandidatprogrammet för Statistik och dataanalys vid Linköpings universitet är Sveriges största utbildning för statistiker. Vi erbjuder en unik utbildning som genom en kombination av näringslivsanknutna projektarbeten och studier i statistik, matematik och data gör dig till en skicklig problemlösare. Under programmets sista år kan du skapa din egen profil genom att studera ett valfritt ämne, exempelvis nationalekonomi, företagsekonomi, kulturgeografi eller något beteendevetenskapligt ämne. Detta i kombination med dina statistikkunskaper ger dig extra goda möjligheter på arbetsmarknaden.”

Mer info: http://www.liu.se/statistik

Lunds universitet

Kontaktperson: Lars Wahlgren, studierektor Statistiska institutionen

”Vid Statistiska institutionen i Lund kan du läsa kurser i statistik till både kandidat- och magisterexamen. Därefter kan man söka till forskarutbildningen som innehåller både en kursdel och ett eget avhandlingsarbete.”

Mer info: http://www.stat.lu.se

Uppsala universitet

Mer info: http://www.math.uu.se/Utbildning/Grundutbildning/