Socialstyrelsen söker statistiker

Just nu söker Socialstyrelsen ett flertal statistiker med olika inriktning, och med varierande krav på arbetslivserfarenhet.

Se alla platsannonser här!

Socialstyrelsen är en av Sveriges största statistikmyndigheter. Den statistik som vi producerar ligger till grund för forskning och utveckling av hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst i Sverige. I vårt uppdrag ingår bland annat att utveckla och publicera officiell statistik och annan statistik. Vi tillhandahåller data till forskning och statistik till våra uppdragsgivare, andra myndigheter, media samt allmänheten.

På Socialstyrelsen arbetar vi med stora datamängder men innehållet i arbetet kan se olika ut. En del arbete bedrivs mer teambaserat med fokus på våra registerutveckling medan en del fokuserar på arbetet med vår officiella statistik. Som statistiker kan du också bidra med din expertis i utredningar och regeringsuppdrag eller delta i föreskriftsarbeten. Arbetet kan också bestå av att hjälpa forskare med beställningar av data från våra register eller att ta fram statistik och besvara frågor från interna och externa intressenter.      

Inom de närmsta åren kommer vi dessutom att utveckla tillgängligheten av våra data. Vi kommer därför behöva se över de tekniska lösningar vi ska använda i vårt fortsatta arbete.

Låter det spännande?
Här hittar du alla våra utlysta tjänster!