Konferens om Teknik och Etik

Tisdag den 24/10 är det dags för vår årliga höstkonferens, som denna gång har tema ”Teknik och Etik”

Under dagen kommer vi att få lyssna till fyra experter på området. Det kommer dessutom finnas två tillfällen att dela erfarenheter och reflektera över vad ämnet innebär för dig och ditt statistikarbete.

Konferensen hålls via Zoom så du kan delta varifrån som helst.

Schemat ser ut som följer:
09:00 – 09:30 Nancy Steinbach – Hej och välkomna
09:30 – 10:30 Fredrik Heintz, LiU – AI och etik – Ett övergripande perspektiv
10:30 – 11:30 Johanna Laiho-Kauranne, Datsu – Empowering statistical surveys with use of AI
11:30 – 12:00 Breakout-session
LUNCH
13:00 – 14:00 Josefin Rosén, SAS Institute – Navigating the path to Trustworthy AI
14:00 – 15:00 Karim Jebari, IFFS – Singularitetshypotesen, premisser och antaganden
15:00 – 15:30 Breakout-session
15:30 – 16:00 Nancy Steinbach – Avslut och tack

Talarna är:

Fredrik Heintz AI och etik – Ett övergripande perspektiv
Professor vid Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings universitet. Han är ordförande i Svenska AI-sällskapet, föreståndare för forskarskolan inom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), koordinator för det Europeiska AI-nätverket TAILOR (Foundations for Trustworthy AI – Integrating Learning, Optimisation and Reasoning) samt föreståndare för WASP-ED (Wallenberg Transformative Technologies Education Development Program).

Johanna Laiho-Kauranne – Empowering statistical surveys with use of AI
Johanna är doktor i Social statistics från University of Southampton och är idag Senior Data & AI Strategist på DAIN Studios. Där jobbar hon med att ta fram nya lösningar inom datastrategier, för att främja digitalisering och hållbarhet genom användandet av dataanalys och AI. Hon har tidigare jobbat på Statistics Finland med att unifiera och modernisera produktionen av officiell statistik.
Hon sitter dessutom i SCBs vetenskapliga råd och är invald medlem av ISI.

Josefin Rosén – Navigating the path to Trustworthy AI
Josefin är farmacie doktor från Uppsala universitet och jobbar sedan 20 år tillbaka med AI och avancerad analys. Hon jobbar idag som nordisk chef för AI och analys på SAS Institute där hon leder ett team av erfarna AI-experter som ger strategisk vägledning till organisationer inom olika branscher om hur man kan skapa insikter och värde från data med hjälp av AI.

Ansvarsfull AI är Josefins hjärtefråga, och hon brinner för att hjälpa organisationer implementera AI som är pålitlig, rättvis och transparent, från data till beslut.

Karim Jebari – Singularitetshypotesen, premisser och antaganden
Karim är doktor i filosofi och forskare vid Institutet för framtidsstudier. Han är intresserad av allt från sociala konsekvenser av ny teknologi till långsiktiga risker för mänskligheten. Han har publicerat flera artiklar inom fälten existentiella risker, bioetik samt filosofiska frågor som rör artificiell intelligens och mänsklig förbättring. För tillfället skriver han en bok om klimatkrisen och mänsklighetens framtid.