Industriell statistik är en sektion inom Svenska statistikfrämjandet samt ansluten till ENBIS (European Network for Business and industrial statistics)

Sektionens ändamål är att:

– verka för en spridning av statistiska metoders betydelse inom industrin
– utgöra ett forum för diskussioner inom sektionens verksamhetsområde
– stimulera ett utbyte av yrkeskunskaper mellan sektionens medlemmar
– främja forskning och utbildning inom sektionens verksamhetsområde

KONTAKT


www.indstat.se