Sidorna under statistikfrämjandet är under uppbyggnad. För aktuell information om FMS hänvisas till den tidigare hemsidan

http://www.statistikersamfundet.se/fms/

– Föreningen för medicinsk statistik är en sektion inom Svenska Statistikfrämjandet och har som ambition att verka för att främja utvecklingen och användandet av korrekta statistiska metoder inom det medicinska området, inom läkemedelsindustrin och andra områden med medicinsk anknytning.

Detta sker genom anordnande av kurser och vetenskapliga möten. Bland annat anordnar FMS varje år ett kombinerat vårmöte/årsmöte och ett höstmöte.

FMS har i dag över 200 individuella medlemmar. I nuläget finns två företagsmedlemmar.

Kontakt:

Sekreterare
Gustaf Rydevik
Avdelningen för Epidemiologi
Smittskyddsinstitutet
Nobels väg 18
171 82 Solna
Tel 08 – 457 23 83
E-post: gustaf.rydevik@gmail.com
smittskyddsinstitutet.se