Statistiker till Kvalitetsregistercentrum QRC Stockholm

QRC Stockholm är ett av sex regionala Kvalitetsregistercentrum med uppdrag att stödja utveckling och användning av nationella kvalitetsregister. Vi söker nu en erfaren statistiker som vill arbeta med att göra kvalitetsregister och deras data till ännu bättre verktyg för vårdens utveckling.

Dina arbetsuppgifter 
Din huvuduppgift är att tillsammans med oss på QRC skapa framtidens kvali­tets­register redan nu. Med välfungerande och välanvända kvalitetsregister kom­mer vårdverksamheter att utveckla och förbättra sin verksamhet. I arbetet ingår att bidra till utvecklingen av QRC:s verksamhet i sin helhet, stödja kvalitetsregister i frågor om datakvalitet och registerdokumentation samt att hålla sig upp­daterad inom området kunskapsstyrning och kvalitetsutveckling. Du ska bidra till att QRC har ett innovativt och utvecklande arbetssätt. 

Exempel på arbetsuppgifter 
– Stödja kvalitetsregister i kvalitetssäkring/validering av data samt variabeldoku­men­tation
– Datahantering, statistikframställning (t.ex. ta fram statistik till kvalitetsregisters årsrapporter)
– Stödja registrens monitorering, rapportering och uppföljning
– Tillsammans med registret se över följsamhet mot rutiner och styrande doku­ment 
– Stödja kvalitetsregister i informatik och regelverk kring utdatalösningar 
– Stödja kvalitetsregister att utveckla och använda moderna visualiserings­verktyg till nytta för både kliniker och patienter.    

Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen på högskolenivå inom hälso- och sjukvård, statistik, bio­statistik eller annat relevant ämne. Du har god kunskap och erfarenhet av att arbeta med statistikframställning och projektledning. Du har kunskap och erfarenhet av att använda någon/några statistikverktyg, till exempel SAS. Erfarenhet av kvali­tets­­regi­ster­­arbete eller arbete med statistik, dataanalys och validering av data från vår­den alternativt en myndighet är önsk­värd. Goda kunskaper och förmåga att använ­da visualiseringsverktyg som t.ex. R-Studio, Power BI är meriterande. 

Du kan uttrycka dig tydligt och pedagogiskt på svenska i tal och skrift. 

Personliga egenskaper 
Du är noggrann och kvalitetsmedveten och samtidigt lösningsorienterad. Du kan agera på egna initiativ och har alltid kunden/klientens/ansvariga för kvalitetsregist­rens bästa i fokus. Att skapa goda relationer med personer som jobbar med kvali­tetsregister och i vården är en central del av arbetet. Du kan hantera flera pågående parallella projekt och känner dig bekväm att jobba såväl självständigt som i grupp. Vi tror att både erfar­enhet och personlighet är viktiga i ett väl fungerade team. Vi kom­mer därför att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor.  

Skicka gärna din ansökan snarast, intervjuer kommer att ske löpande under ansök­ningstiden.

Om QRC Stockholm
QRC Stockholm har ett nationellt uppdrag att ingå i en av sex regionala Registercen­trumorganisationer. Vi verkar för bättre hälsa för dagens patienter via användning av kvalitetsregister för förbättringar av vårdens processer och resultat. QRC arbetar också för framtidens patienter genom stöd till registerbaserad forskning. Vi samverk­ar med alla intressenter från patienter och professionella vårdgivare till ledare i vår­den, forsk­are, myndigheter och näringsliv.  

Vår vision är ”Delad kunskap ger bättre hälsa”.

QRC ansvarar för stöd till nationella kvalitetsregister i infrastruktur såsom IT, juridik, utdata, statistik och forskning. Långsiktiga mål för nationella kvalitetsregister är att kva­litetsregistren ska bli en integrerad del i ett nationellt hållbart system för den sam­lade kunskapsstyrningen av vård och omsorg.

Läs gärna mer på qrcstockholm.se

Ansökan
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Läs mer och ansök här!
Sista ansökningsdag: 2021-05-09
Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

Om Region Stockholm
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/