Professor i statistik till Linköpings Universitet

Linköping universitet ledigförklarar en tjänst som professor i statistik, med placering vid Avdelningen för Statistik och Maskininlärning (STIMA) vid Institutionen för datavetenskap (IDA).

STIMA forskar och bedriver utbildning inom både statistik och maskininlärning, på grund-, avancerad- och forskarnivå. Avdelningen är värd för kandidatprogrammet Statistik och dataanalys och det internationella masterprogrammet Statistics and Machine Learning. Utöver detta ger avdelningen kurser för andra program inom filosofiska fakulteten och för ingenjörsprogram vid tekniska högskolan. STIMAs verksamhet präglas av en modern syn på statistikämnet där sannolikhetsmodeller kombineras med datorkraft och effektiva beräkningsalgoritmer för att lösa utmanande komplexa problem, samt en statistisk syn på maskininlärning vilket på ett tydligt sätt integrerar de båda ämnesområdena inom verksamheten.

Arbetsuppgifterna inom ramen för den utlysta professuren kommer att bestå av egen forskning, undervisning, handledning av doktorander och akademiskt ledarskap. Merparten av anställningen kommer ägnas åt egen forskning och handledning av doktorander. Innehavaren av anställningen förväntas leda avdelningens fortsatta utveckling inom statistikområdet, både inom forskning och utbildning. Innehavaren förväntas vidare arbeta för en fortsatt integration och samverkan mellan statistik, maskininlärning, och praktiska beräkningsmetoder och problemlösning inom alla delar av avdelningens verksamhet. Innehavaren förväntas dessutom bedriva kvalificerad forskning på hög internationell nivå inom statistik, beräkningsintensiv statistisk metodik och/eller maskininlärning. Anställningen innebär även undervisning inom ett eller flera av ovan nämnda ämnen. 

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” på ansökningssidan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 31 maj 2021. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Läs mer och ansök här!

Kontaktpersoner
Fredrik Lindsten, Biträdande professor/avdelningschef
+46 734 20 16 00
fredrik.lindsten@liu.se

Ellinor Sellgren, Sekreterare i anställningsnämnden
+46 13 282032
ellinor.sellgren@liu.se

Linda Strandman, HR-partner
013-28 58 37
linda.strandman@liu.se

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.