Lean – och/eller statistik

Den 7 december hade statistikfrämjandet ett medlemsmöte i Stockholm. Göran Lande höll en presentation med titeln ” Lean – och/eller statistik”. Presentationen finns nu på vår hemsida så att alla som inte kunde komma kan ta del av vad Göran presenterade.
Syftet med presentation var att introducera Lean som förbättringskoncept och jämföra dess effektivitet med Six Sigma och statistisk metodik. Presentationen visar syfte med Lean och vad konceptet bör bygga på vid införande. Toyotas Lean Production grundprinciper och tankesätt presenteras tillsammans med verktyg för förbättringsarbete. Presentationen ställer antal frågor som bör beaktas vid införande av Lean. Jämförelse med andra metoder visar att man bör komplettera Lean med mera statistiskt metodik för att göra den lika kostnadseffektiv. Presentationen bygger på exempel från industrin och byggsektor där statistisk metodik har används för att lösa problem.

Bilder från presentationen finns här

Winter conference in Spatial Statistics

A Winter conference in Spatial Statistics will be held at Orsa Grönklitt March 11 – 15 2012. The invited speakers are: Håvard Rue, Roger Bivand, Konstantin Krivoruchko

Application and more information is available at the conference website, see http://www.du.se/spatialstatistics .

Orsa Grönklitt is a ski resort with good opportunities for both cross-country and downhill skiing, and there is time set off in the conference program for skiing. Orsa Grönklitt is also the place of the largest bear park in Europe and a tour of the bear park is included in the program.

Welcome!

ÅRETSSTATISTIKFRÄMJARE 2011

Årets statistikfrämjare, 2011, är professor Gunnar Kulldorff, Umeå universitet. Gunnar har inte bara under det senaste året, utan under hela sitt långa yrkesliv främjat statistiken. Bl.a. är Gunnar professor i båda våra ämnen, statistik och matematisk statistik, han var mycket aktiv i utvecklingen av Svenska statistikersamfundet och vid två tillfällen samfundets ordförande och han har varit president för ISI. För närvarande arbetar Gunnar med att utveckla ett samarbete inom statistikområdet mellan de nordiska länderna, Balticum och Ukraina. För sitt ytterst värdefulla arbete med utvecklingen vårt ämne är han väl värd utmärkelsen som årets statistikfrämjare.