Statistiker med inriktning survey till Folkhälsomyndigheten

Har du erfarenhet av statistiskt arbete inom urvalsdesign, urval, viktberäkning och skattning? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Hos oss kommer du att arbeta med urvalsundersökningar i form av metodstöd och analys.  Myndigheten genomför undersökningar riktade mot den allmänna populationen och mot specifika grupper. Undersökningar har som mål att samla information relevant bland annat för utformning av rekommendationer inom folkhälsan och utvärdering av folkhälsoinsatser. Ditt stöd kommer bland annat att behövas vid planering av undersökningar i samarbete med andra statistiker, ämnesexperter, enkätexperter, datamanagers, m.fl. vid beställning av urval, insamling, skattningar, bortfallsanalys och kalibrering. Du kommer att även arbeta med myndighetens webbpanel, undersöka och utvärdera alternativa data källor samt jobba med kvalitetsmått på undersökningar.

Som statistiker kommer du dessutom att bli involverad i enhetens olika statistiska projekt, får möjligheter till kompetensutveckling samt bidra till enhetens dokumentation – och administrationsarbete.

Fortsätt läsa ”Statistiker med inriktning survey till Folkhälsomyndigheten”

Senior Statistical Scientist to Sobi, Stockholm or Basel

At Sobi, we are dedicated to transforming the lives of people with rare diseases. Are you strategic, analytical and delivery focused? Do you want to make a real difference for people around the world through the role as a senior statistical scientist in the rare disease area? Sobi is now expanding and are looking for a senior statistical scientist with experience from life-science

The Position:
In your role as a Senior Statistical Scientist you will be a key player in cross-functional program teams consisting of Clinical Program Leaders, Medical Directors, Safety physicians and other experts. In this team you are responsible for the statistical aspects of program activities, e.g. in defining the target product profile and the corresponding clinical development plan, for strategic planning and performing regulatory interactions, and in the development, review and approval of statistical analysis plans.

You will work closely and partner with External Service Providers since the operational work in clinical studies performed by Sobi often is outsourced.

Fortsätt läsa ”Senior Statistical Scientist to Sobi, Stockholm or Basel”

Årsmötet sker onsdag den 24/3 2021 kl. 13-16

Årsmötet kommer att genomföras onsdag den 24/3 2021 kl. 13:00-16:00, och då helt digitalt via vår plattform Zoom (där vi även genomförde konferensen i höstas). 

Anmäl dig till årsmötet här!

Kom ihåg att du måste ha betalat din medlemsavgift för 2020 för att vara röstberättigad på årsmötet.
Kontakta
sekreterare@statistikfrämjandet.se om du inte fått någon avi. 

Agendan i stort ser ut enligt följande:
13:00 – Årsmötet öppnas
13:45 – PAUS 15 min
14:00 – Årsmötet fortsätter
14:45 – PAUS 15 min
15:00 – Prisutdelning Årets Statistikfrämjare
15:10 – Föreläsning Årets Statistikfrämjare
15:40 – Avslut och Tack

Under årsmötet kommer vi dels att fastställa medlemsavgiftens storlek för året, samt kora vinnaren av Årets Statistikfrämjare!
(Nominera senast 31/1).

Motioner ska vara styrelsen till handa senast den 24/2.
Dessa skickas till sekreterare@statistikframjandet.se

Missa inte det viktigaste forumet för dig som medlem att påverka föreningens verksamhet! Det är här det händer!

Webinar med vinnarna av Olle Jonsson-priset

Lyssna till hur två studenter från Luleå tekniska universitet lyckades minska tillverkningsinducerade avvikelser i tillverkning av kompositisolatorer med 99,3%, genom att använda blandningsexperiment och statistik! 

Måndag den 15/2 kl. 16-17 berättar Simon Larsson Turtola och Adam Rönnbäck hur de gick till väga för att radikalt öka kvaliteten i tillverkningsprocessen. Ett mycket spännande webinar!

Anmäl dig här!
(Klicka på ”Webinarium” i menyn till vänster, fyll sedan i formuläret till vänster, ange webinar nr. 23)

Webinaret genomförs tillsammans med Industriell Statistik.