Nordiskt statistikermöte i Stockholm 2016

Nordiskt statistikermöte anordnas vart tredje år och är ett samarbete mellan de nordiska ländernas statistikbyråer och statistiska föreningar. År 2013 hölls konferensen i Bergen och nästa år kommer konferensen att hållas på Waterfront i Stockholm den 22-24 augusti. http://www.scb.se/nsm2016

NSM_puff_artikel
Huvudtemat för konferensen är
”Statistics in a changing world – Towards 2020 and beyond”.

Till det övergripande temat hör fyra underteman:
1. The role of statistics in society
2. Interaction with users
3. Data collection
4. Efficient statistical production

Nu är det dags för inlämning av abstracts (sista dag är 31 oktober).
Mer information om format och inlämning.

Mer information om konferensens underteman.