KONTAKT

Har du flyttat och vill få Qvintensen skickad till din nya adress?
Vill du ändra din e-postadress eller avsäga dig e-post från oss?
Vill du ändra någon annan information i medlemsregistret?

Bli medlem eller ändra dina uppgifter enkelt genom att gå in på vår Membit-sida:

Tänk på att du blir medlem först då din faktura är inbetald. När du går med som ny medlem så skapas det en ny faktura som enbart finns på din medlemssida som du når via länken ovan.

Ordinarie medlemsfakturor går ut via post en gång per år.

Vill du köpa ett utskick av jobbannons till vårt medlemsregister?

Har du andra frågor?

Skicka ett mail till sekreteraren på sekrfram@gmail.com.