Nordiskt statistikermöte i Stockholm 2016

Nordiskt statistikermöte anordnas vart tredje år och är ett samarbete mellan de nordiska ländernas statistikbyråer och statistiska föreningar. År 2013 hölls konferensen i Bergen och nästa år kommer konferensen att hållas på Waterfront i Stockholm den 22-24 augusti. http://www.scb.se/nsm2016

NSM_puff_artikel
Huvudtemat för konferensen är
”Statistics in a changing world – Towards 2020 and beyond”.

Till det övergripande temat hör fyra underteman:
1. The role of statistics in society
2. Interaction with users
3. Data collection
4. Efficient statistical production

Nu är det dags för inlämning av abstracts (sista dag är 31 oktober).
Mer information om format och inlämning.

Mer information om konferensens underteman.

Ni har väl inte missat ”This is Statistics”?

Facebooksidan ”This is Statistics” är en av satsningarna som The American Statistical Association (ASA) gjort för att sprida intresse för ämnet statistik. Läs mer om de olika informationskanalerna här.

I dagarna publicerades en nyhet där som är extra värd att notera, är att statistiker rankades som tredje bästa jobbet för ”millennials” (personer som blev unga vuxna runt år 2000).

Statistician is among the top 3 best jobs millennials, according to a recent study from Young Invincibles. Read more…

Posted by This is Statistics on Tuesday, September 1, 2015

Filminspelningar och presentationer från årsmötet

Fullständigt program för årsmöteskonferensen.

Patric Tirmén och Pererik Bengtsson (Försäkringskassan) ”Analys av sjukfrånvarons variation”

Yudi Pawitan (MEB, Karolinska Institutet): ”To adjust or not adjust”

Matteo Bottai (IMM, Karolinska Institutet): ”Modeling geometric mortality rates with quantile regression.”

Mattias Frånberg (Medicin Solna, Karolinska Institutet): ”Discovering genetic interactions in large-scale association studies by stage-wise likelihood ratio tests”

Medlemsmöte 28 maj: Ungdomars arbetsmarknad

Det är äntligen vår – och ungdomsarbetslösheten är som högst. Den 28 maj bjuder Statistikfrämjandet in till ett medlemsmöte kring ungdomars arbetsmarknad. Vad är ungdomsarbetslöshet, hur förhåller den sig till det nya måttet NEET och hur ska man tolka statistiken? Peter Beijron och Anna Broman från Statistiska centralbyråns Arbetskraftsundersökningar (AKU) reder ut begreppen.

Läs mer om Arbetskraftsundersökningarna på: http://www.scb.se/aku/

Tid: Torsdagen den 28 maj klockan 16.00
Plats: SCB, Bullerbyn, Karlavägen 100

I anslutning till seminariet serveras kaffe och bullar.
Vänligen anmäl ert deltagande till klubbfram@gmail.com senast den 25 maj.
Varmt välkomna!

OBS!
Ambitionen är att detta seminarium ska websändas. Statistikfrämjandets styrelse ber därför alla som är intresserade av att delta via websändning att snarast anmäla intresse för detta till klubbfram@gmail.com.