Stort tack för en fantastisk konferens!

På World Statistics Day, den 20/10, genomförde vi vår årsmöteskonferens, denna gång helt i digital tappning. 

Under dagen pratade hela sex talare om allt från framtiden för statistiker till vilka erfarenheter vi kan dra av Coronapandemin. Vi fick lära oss såväl hur den nya ackrediteringen är tänkt att fungera, som hur man arbetar med statistik inom polis- och rättsväsendet. På det hela taget var det en fullmatad dag med massor av spännande information.

Givetvis är en konferens ingenting utan sin publik, så ett stort tack till alla ni som var med och lyssnade, ställde frågor och bidrog med tips och tankar. 
Vi hade hela 165 personer registrerade till konferensen, och som mest hade vi 101 personer som samtidigt lyssnade till ett föredrag. I genomsnitt var det ca 80-85 personer inne vid varje tillfälle.

Det var med andra ord en mycket lyckad konferens, och vi arbetar på att genomföra fler webinar och konferenser inom kort!

Missade du någon av talarna, eller vill se det igen, finner du alla inspelningar nedan.  

Stort tack återigen till alla som var med under dagen!

Årets Statistikfrämjare: Anders Nordgaard!

Under årsmötet i slutet av mars korades Anders Nordgaard till Årets Statistikfrämjare!

Motiveringen lyder:
”Personen är hedersdoktor vid Lunds universitet, och belönas med Årets Statistikfrämjare för sitt idoga arbete med att föra ut statistiska metoder och statistiskt tankesätt inom forensisk bevisvärdering.

Personen ger utbildning vid Sveriges domstolar och andra myndigheter  där han gör stora insatser för att utbilda myndigheter i statistik.

Personen har utvecklat bevisvärderingsmetoder och bevisvärderingsskalor som numera är standardverktyg vid nationellt forensiskt centrum (NFC) där hen arbetar, och metoderna har fått stort internationellt intresse.”

Vi önskar Anders stort grattis till en välförtjänt utnämning!

Planen var att Anders skulle hålla ett föredrag under årsmöteskonferensen, men då denna skjuts på framtiden till följd av Corona, så får vi ge oss till tåls med att lyssna till honom. 

Årets Statistikfrämjare delas årligen ut till:
En eller flera personer, verksamma i eller anknutna till Sverige, som gjort en slagkraftig insats på statistikområdet som under det senaste året givet publik uppmärksamhet. Insatsen kan bestå av en innovativ metod, en smart analys eller på ett framgångsrikt sätt ha utmanat en etablerad sanning.