Statistiker till Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning.

Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Fortsätt läsa ”Statistiker till Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö”

Statistiker med inriktning survey till Folkhälsomyndigheten

Har du erfarenhet av statistiskt arbete inom urvalsdesign, urval, viktberäkning och skattning? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!

Vad ska du jobba med?
Hos oss kommer du att arbeta med urvalsundersökningar i form av metodstöd och analys.  Myndigheten genomför undersökningar riktade mot den allmänna populationen och mot specifika grupper. Undersökningar har som mål att samla information relevant bland annat för utformning av rekommendationer inom folkhälsan och utvärdering av folkhälsoinsatser. Ditt stöd kommer bland annat att behövas vid planering av undersökningar i samarbete med andra statistiker, ämnesexperter, enkätexperter, datamanagers, m.fl. vid beställning av urval, insamling, skattningar, bortfallsanalys och kalibrering. Du kommer att även arbeta med myndighetens webbpanel, undersöka och utvärdera alternativa data källor samt jobba med kvalitetsmått på undersökningar.

Som statistiker kommer du dessutom att bli involverad i enhetens olika statistiska projekt, får möjligheter till kompetensutveckling samt bidra till enhetens dokumentation – och administrationsarbete.

Fortsätt läsa ”Statistiker med inriktning survey till Folkhälsomyndigheten”

Senior Statistical Scientist to Sobi, Stockholm or Basel

At Sobi, we are dedicated to transforming the lives of people with rare diseases. Are you strategic, analytical and delivery focused? Do you want to make a real difference for people around the world through the role as a senior statistical scientist in the rare disease area? Sobi is now expanding and are looking for a senior statistical scientist with experience from life-science

The Position:
In your role as a Senior Statistical Scientist you will be a key player in cross-functional program teams consisting of Clinical Program Leaders, Medical Directors, Safety physicians and other experts. In this team you are responsible for the statistical aspects of program activities, e.g. in defining the target product profile and the corresponding clinical development plan, for strategic planning and performing regulatory interactions, and in the development, review and approval of statistical analysis plans.

You will work closely and partner with External Service Providers since the operational work in clinical studies performed by Sobi often is outsourced.

Fortsätt läsa ”Senior Statistical Scientist to Sobi, Stockholm or Basel”