Metodstatistiker till SCB

Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning, på uppdrag av regeringen, myndigheter och forskare. Vår statistik bidrar till en faktabaserad samhällsdebatt och väl underbyggda beslut. Det är vi som beräknar bland annat befolkningstillväxten, bruttonationalprodukten och konsumentprisindex. Utvecklingen av våra statistiska metoder och IT-system baseras på aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vi har en aktiv och omfattande roll i det internationella statistiksamarbetet. Vi är också en viktig del av det svenska biståndsarbetet och våra medarbetare deltar i uppbyggnaden av statistikverksamheter runt om i världen.
Vi är 1 200 medarbetare, huvudsakligen i Örebro och Stockholm, som utvecklar, framställer och sprider statistik. Söker du meningsfulla arbetsuppgifter som bidrar till ett demokratiskt samhälle är SCB arbetsgivaren för dig

Arbetsbeskrivning
Avdelningen för process- och metodutveckling (PMU) söker metodstatistiker med placering i Stockholm. På avdelningen arbetar ca 110 medarbetare.

Avdelningen ansvarar för att rätt kompetens avseende metoder, kvalitet, dokumentation och mätteknik finns och utvecklas till stöd för statistikproduktionen och för att driva utveckling och förbättring av våra produktionsprocesser

Fortsätt läsa ”Metodstatistiker till SCB”

CSN söker analytiker

Vi söker en analytiker till CSN:s analysenhet. Enheten arbetar med att följa upp och utvärdera det svenska studiestödet. Vi bevakar de studerandes sociala och ekonomiska situation och följer studiestödets utfall och effekter. Mottagare av våra analyser är främst vår uppdragsgivare, men också andra myndigheter samt allmänheten. Vi är för närvarande 12 kollegor på enheten.

Arbetsuppgifter:
Som analytiker på enheten Kunskap om studiestödet blir dina arbetsuppgifter bland annat att:
– planera och leda olika typer av undersökningar
– analysera olika typer av data (t ex register och enkätdata)
– stötta kollegor vid val av statistisk metod
– skriva rapporter och andra typer av texter
– presentera resultat

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har en filosofie kandidatexamen och minst 60 hp i statistik. Det är meriterande om du har ett samhällsvetenskapligt huvudämne i din examen, liksom 90 hp i statistik. Du kan uttrycka dig mycket väl i svenskt tal och skrift och du har goda kunskaper i Officepaketet. Erfarenhet av utrednings- och analysarbete samt statistikframställning är meriterande, till exempel erfarenhet av planering, genomförande och presentation av analyser baserade på urvals- och registerundersökningar.

Fortsätt läsa ”CSN söker analytiker”

Statistiker till Skolverket

Till våra två statistikenheter för förskole- och grundskolestatistik respektive gymnasie- och vuxenutbildningsstatistik söker vi nu statistiker.

Om arbetet
I rollen som statistiker kommer du att sammanställa, analysera och förmedla statistik. Du kommer också att medverka i planeringen av våra insamlingar samt svara på interna och externa förfrågningar om statistik. Du kommer även att medverka i andra uppföljnings- och utvärderingsprojekt inom myndigheten. Arbetet bedrivs tillsammans med kollegor från olika discipliner.

Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete på en arbetsplats där du ska ha bra förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, trivas och må bra. Våra förmåner omfattar bland annat friskvård, flexibel arbetstid och lediga klämdagar, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor.

Vi söker dig som har:
– akademisk examen med inriktning mot statistik eller annan högskoleexamen som vi bedömer likvärdig
– flerårig aktuell arbetslivserfarenhet av statistikarbete med stora datamängder
– goda kunskaper i SAS-programmering
– förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska

Fortsätt läsa ”Statistiker till Skolverket”

Statistiker till regionalt cancercentrum, Stockholm Gotland

Vill du arbeta med kvalitetsregister och forskning inom cancervården? Kom till oss på Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland!

Cancervården i Sverige är framstående med internationellt sett högkvalitativ forskning och välutvecklad vård. Dock finns brister vad bland annat gäller väntetider, oacceptabla skillnader mellan regioner och mellan olika patientgrupper. Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm-Gotland ska utifrån sitt uppdrag, cancerplanen, fungera som ett kompetenscentrum som samordnar, verkställer, kvalitetssäkrar samt utvecklar cancersjukvården tillsammans med regionens alla aktörer inom cancerområdet.

Vi söker
en statistiker till vår enhet Canceruppföljning och kvalitetsregister. Som statistiker på RCC arbetar du i ett eller flera diagnosteam och har ett nära samarbete med vården. Du samarbetar också med övriga statistiker internt samt med statistiker på landets fem övriga RCC.

Arbetet är väldigt självständigt samtidigt som det innebär ett nära samarbete med olika professioner. Det finns möjlighet till flexibla arbetstider och du tar själv ansvar för att planera ditt arbete. Vi erbjuder ett spännande arbete i en verksamhet med ett mycket viktigt uppdrag och som kännetecknas av en god stämning och ett fint arbetsklimat.

Vi finns idag på Södermalm men kommer att flytta till nya lokaler på Kungsholmen efter årsskiftet.

Fortsätt läsa ”Statistiker till regionalt cancercentrum, Stockholm Gotland”