Professor i statistik till Linköpings Universitet

Linköping universitet ledigförklarar en tjänst som professor i statistik, med placering vid Avdelningen för Statistik och Maskininlärning (STIMA) vid Institutionen för datavetenskap (IDA).

STIMA forskar och bedriver utbildning inom både statistik och maskininlärning, på grund-, avancerad- och forskarnivå. Avdelningen är värd för kandidatprogrammet Statistik och dataanalys och det internationella masterprogrammet Statistics and Machine Learning. Utöver detta ger avdelningen kurser för andra program inom filosofiska fakulteten och för ingenjörsprogram vid tekniska högskolan. STIMAs verksamhet präglas av en modern syn på statistikämnet där sannolikhetsmodeller kombineras med datorkraft och effektiva beräkningsalgoritmer för att lösa utmanande komplexa problem, samt en statistisk syn på maskininlärning vilket på ett tydligt sätt integrerar de båda ämnesområdena inom verksamheten.

Fortsätt läsa ”Professor i statistik till Linköpings Universitet”

Associate Senior Lecturer, PhD student, and postdoc positions in Statistics and Data Science, Umeå University

The department of Statistics at the Umeå School of Business, Economics and Statistics (USBE) further strengthens its research and education in statistics and data science, and recruits an Associate Senior Lecturer (biträdande universitetslektor), PhD students, and postdoctoral fellows!

The department of Statistics has about 30 members of staff and conducts research within the field of statistics and data science, including both method development and empirical research, the latter in collaboration with scientists from other departments. We offer a research environment with access to national and international networks. Our research profile focuses on development of novel statistical methods and software for the analysis of large and complex data sets. Applications include evaluation of labor market measures, health and quality of health care, as well as large-scale achievement tests. 
For more information about the department: www.umu.se/en/usbe/about-us/statistics/

Fortsätt läsa ”Associate Senior Lecturer, PhD student, and postdoc positions in Statistics and Data Science, Umeå University”

Dataanalytiker med statistisk kompetens till SCB

Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning, på uppdrag av regeringen, myndigheter och forskare. Vår statistik bidrar till en faktabaserad samhällsdebatt och väl underbyggda beslut. Det är vi som beräknar bland annat befolkningstillväxten, bruttonationalprodukten och konsumentprisindex. Utvecklingen av våra statistiska metoder och IT-system baseras på aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet.   

Vi har en aktiv och omfattande roll i det internationella statistiksamarbetet. Vi är också en viktig del av det svenska biståndsarbetet och våra medarbetare deltar i uppbyggnaden av statistikverksamheter runt om i världen.

Vi är 1 200 medarbetare, huvudsakligen i Örebro och Stockholm, som utvecklar, framställer och sprider statistik. Söker du meningsfulla arbetsuppgifter som bidrar till ett demokratiskt samhälle är SCB arbetsgivaren för dig. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en god arbetsmiljö som kännetecknas av respekt för allas lika värde.

Fortsätt läsa ”Dataanalytiker med statistisk kompetens till SCB”

Senior Lecturer to the Department of Statistics at Lund university

Description:
Lund University announces a permanent position of a Senior Lecturer in statistics.
The position includes both teaching (70%) and research and administration (30%), during the first year, the distribution will be 50% – 50%.

The applicant is expected to conduct or be prepared to conduct research in data science. Research interests in one of several areas represented within the Department are a plus. These are analysis of high-dimensional data, Bayesian methods, spatial-temporal models, non-Gaussian modeling, applied research in social science, as well as stochastic models and computational statistics.

Equal importance is given to scientific and pedagogical skills. Teaching can be at the undergraduate, graduate, and doctoral levels. The supervision of undergraduate essays is also expected.

The employment involves teaching in both Swedish and English, so a plan for how language skills will be acquired needs to be established.

Read more and apply through the links below.


University:                   Lund University
Department:                Statistics,
Position:                      Senior Lecturer (Universitetslektor)
Date of Publication:     2021-03-18
Deadline:                     2021-04-16
Contacts:                     Krzysztof Podgórski, 046-728602521, krzysztof.podgorski@stat.lu.se

Read more and apply here:
Web-info (English):   https://lu.varbi.com/what:job/jobID:389967/?lang=en
Web-info (Swedish): https://lu.varbi.com/what:job/jobID:389967/?lang=se

2 lektorer i matematik med inriktning mot matematisk statistik till KTH

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap 

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. 

Ämnesområde 
Matematik med inriktning mot matematisk statistik. 

Fortsätt läsa ”2 lektorer i matematik med inriktning mot matematisk statistik till KTH”