Styrelsen

Kontakta FMS styrelsen

E-post: fmsstyrelse@gmail.com

Ordförande

Sandra Eloranta
Enheten för klinisk epidemiologi, Institutionen för medicin, Karolinska institutet
E-post: sandra.eloranta@ki.se

Kassör

Therese Andersson
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet
E-post: therese.m-l.andersson@ki.se

Sekreterare

David Bock
AstraZeneca
E-post: david.bock@astrazeneca.com

Webansvarig

Jonathan Bergman
Enheten för geriatrik, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet
E-post: jonathan.bergman@umu.se

Ledamot

Anna Grimby Ekman
Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet
E-post: anna.ekman@gu.se

Ledamot

Josefine Röhss
Macanda
E-post: josefine.rohss@macanda.se

FMS representant i EFSPI

Anna Torrång
SDS Life Science
E-post: anna.torrang@scanddev.se

FMS representant i EFSPI

José Sánchez
AstraZeneca
E-post: jose.sanchez1@astrazeneca.com

FMS representant i Statistikfrämjandets styrelse

Per Liv
Staben för forskning och utbildning, Registercentrum norr, Norrlands universitetssjukhus
E-post: per.liv@regionvasterbotten.se