SDS Life Science söker senior biostatistiker

SDS Life Science söker senior biostatistiker i Stockholm, Uppsala, Lund (eller hembaserad)

Om SDS Life Science

SDS Life Science är ett privatägt konsultbolag som är ledande i Norden inom nischen läkemedelsutveckling och biostatistik. Idag är vi drygt 50 anställda konsulter på SDS Life Science och verksamheten är i stark tillväxt och har god lönsamhet. Våra kunder är i huvudsak nordiska små- och medelstora läkemedelsbolag men även stora internationella läkemedelsföretag, myndigheter och medicinska forskare. En diversifierad kundportfölj ger stabilitet och stora utvecklingsmöjligheter för verksamheten. Mer information finns på https://sdslifescience.com/.

I SDS Life Science är alla med och bygger bolaget. För att kunna rekrytera och behålla de allra bästa konsulterna arbetar vi för att vara en så attraktiv arbetsgivare som möjligt. Vi erbjuder bonussystem, flextid och deltid för den som vill, möjlighet till hemarbete, maximal friskvårdspeng och sjukvårdsförsäkring. Vi har inspirationsföreläsningar, metodmöten, konferenser och satsar på kontinuerligt lärande. Delegerat ansvar och ledarskap ger bra förankring i organisationen och det bästa arbetsklimatet.  Vi har en uttalad målsättning att vara en riktigt bra arbetsgivare och har de senaste två åren blivit certifierade som ”Great Place to Work”.

Vi söker nu ytterligare en senior statistiker till vårt härliga team, SDS Biostatistics, som för närvarande består av tio statistiker och programmerare som huvudsakligen är inriktade mot kliniska prövningar. Vi har kontor i Stockholm, Uppsala och Lund men kan också tänka oss anställa en hembaserad senior statistiker på annan ort.

SDS Biostatistics erbjuder högklassig statistiksupport och har ett brett utbud av tjänster, med huvudfokus på design och analys av randomiserade kliniska prövningar. På SDS finns även möjlighet att jobba med statistisk analys av observationsstudier, support till akademiska forskningsprojekt inom medicin och hälsa, kvalitetskontroll av tillverkningsprocesser för läkemedel, och statistikundervisning.

Vi söker en kunnig och erfaren statistiker som brinner för medicinska frågeställningar och som har lätt för att samarbeta. Personligheten är viktig både för att kunna bemöta våra kunder, och bidra till att vidareutveckla bolaget och organisationen.

Vi arbetar både självständigt och i samarbete med våra övriga experter inom läkemedelsutveckling och forskning. Vi använder en helhetssyn för att hjälpa våra kunder att genomföra statistiskt välutformade studier i enlighet med guidelines och att undvika kostsamma misstag. Varje statistiskt problem är unikt och kräver stor uppmärksamhet på detaljer, erfarenhet och expertkunskap. Vi strävar efter att integrera vår expertis, erfarenhet av medicinsk forskning och läkemedelsutveckling, med vårt engagemang för de statistiska frågeställningarna i varje kunds projekt.

Arbetsbeskrivning:

  • Planering och design av studier (randomiserade kliniska prövningar)
  • Statistisk analys och programmering (i SAS och/eller R)
  • Rapportering och tolkning av resultat (studierapporter/publikationer)
  • Samarbete med övriga experter, bl.a. programmerare, projektledare, medicinare, regulatoriska experter

Önskvärda kvalifikationer:

  • Universitetsexamen i statistik eller matematisk statistik, gärna disputerad med inriktning mot biostatistik
  • Minst 3 års erfarenhet av statistikarbete inom kliniska prövningar (eller annan medicinsk forskning)
  • Goda kunskaper i SAS- och/eller R-programmering
  • Positiv och lösningsorienterad personlighet
  • God kommunikations- och samarbetsförmåga

Personligt ansökningsbrev inklusive CV skickas till anna.torrang@sdslifescience.com gärna så snart som möjligt men senast den 5/9. Skriv ”Ansökan till tjänsten Senior Biostatistiker” i rubriken. Eventuella frågor om tjänsten kan också skickas till denna adress.

Välkommen med din ansökan!

Anna Torrång

Director SDS Biostatistics

SDS Life Science