SDS LIFE SCIENCE söker biostatistiker i Stockholm, Uppsala eller Lund

Om SDS Life Science

SDS Life Science är ett privatägt konsultbolag som är ledande i Norden inom nischen läkemedelsutveckling och biostatistik. Idag är vi 35 anställda konsulter på SDS Life Science och verksamheten är i stark tillväxt och har god lönsamhet. Våra kunder är i huvudsak nordiska små- och medelstora läkemedelsbolag men även stora internationella läkemedelsföretag, myndigheter och medicinska forskare. En diversifierad kundportfölj ger stabilitet och stora utvecklingsmöjligheter för verksamheten. Mer information finns på https://sdslifescience.com/

I SDS Life Science är alla med och bygger bolaget. För att kunna rekrytera och behålla de allra bästa konsulterna arbetar vi för att vara en så attraktiv arbetsgivare som möjligt. Vi erbjuder bonussystem, flextid och deltid för den som vill, möjlighet till hemarbete, maximal friskvårdspeng och sjukvårdsförsäkring. Vi har inspirationsföreläsningar, konferenser på trevliga platser och satsar på kontinuerligt lärande. Delegerat ansvar och ledarskap ger bra förankring i organisationen och det bästa arbetsklimatet. Personalomsättningen i SDS Life Science är mycket låg och vi har en uttalad målsättning att vara en riktigt bra arbetsgivare och har i år blivit certifierade som ”Great Place to Work”.

Vi söker nu ytterligare statistiker till vårt härliga team, SDS Biostatistics, som för närvarande består av tio statistiker och programmerare. Eftersom vi letar efter 1 – 2 nya statistiker under våren finns det en flexibilitet, att den vi söker antingen är mer inriktad mot kliniska prövningar eller mot Real World Evidence (RWE)/epidemiologisk forskning.

SDS Biostatistics erbjuder högklassig statistiksupport och har ett brett utbud av tjänster, från design och analys av randomiserade kliniska prövningar till statistisk analys av observationsstudier inom RWE, samt support till medicinska forskningsprojekt och statistikundervisning.

Vi söker kunniga och erfarna statistiker som brinner för medicinska frågeställningar och som har lätt för att samarbeta. Personligheten är viktig både för att kunna bemöta våra kunder, och bidra till att vidareutveckla bolaget och organisationen.

Vi arbetar både självständigt och i samarbete med våra övriga experter inom läkemedelsutveckling och forskning. Vi använder en helhetssyn för att hjälpa våra kunder att genomföra statistiskt välutformade studier i enlighet med guidelines och att undvika kostsamma misstag. Varje statistiskt problem är unikt och kräver stor uppmärksamhet på detaljer, erfarenhet och expertkunskap. Vi strävar efter att integrera vår expertis, erfarenhet av medicinsk forskning och läkemedelsutveckling, med vårt engagemang för de statistiska frågeställningarna i varje kunds projekt.

Arbetsbeskrivning:

  • Planering och design av studier (randomiserade kliniska prövningar/observationsstudier)
  • Statistisk analys och programmering (i SAS och/eller R)
  • Rapportering och tolkning av resultat (studierapporter/publikationer)
  • Samarbete med övriga experter, bl.a. programmerare, projektledare, medicinare, regulatoriska experter

Önskvärda kvalifikationer:

  • Universitetsexamen i statistik eller matematisk statistik gärna med inriktning mot biostatistik
  • Minst 3 års erfarenhet av statistikarbete inom medicinsk forskning och/eller kliniska prövningar
  • Goda kunskaper i SAS- och/eller R-programmering
  • Positiv och lösningsorienterad personlighet
  • God kommunikations- och samarbetsförmåga

Personligt ansökningsbrev inklusive CV skickas till anna.torrang@sdslifescience.com med rubriken ”Ansökan biostatistikertjänst”, gärna så snart som möjligt men senast den 23/4. Eventuella frågor om tjänsten kan också skickas till denna adress.

Välkommen med din ansökan!

Anna Torrång, Director SDS Biostatistics