Cramérpriset till Felix Wahl

Cramérsällskapets styrelse har enhälligt beslutat att, i hård konkurrens bland 6 starka nomineringar, tilldela Felix Wahl, Matematisk statistik vid Stockholms universitet, Cramérpriset för bästa doktorsavhandling med statistiskt/probabilistiskt innehåll 2019. Motiveringen lyder:

Felix Wahl har i sin välskrivna avhandling visat prov på förmåga att såväl utveckla avancerade statistiska metoder som att applicera dem på konkreta frågeställningar inom försäkringsrörelser.

Tom Britton, Cramérsällskapets ordförande

Nominera till Cramérpriset!

Cramérpriset utdelas årligen för bästa doktorsavhandling till en person som disputerat i statistik/matematisk statistik under kalenderåret. Den huvudsakliga bedömningsgrunden är avhandlingens kvalitet, men pedagogisk skicklighet (t ex manifesterad i avhandlingens kappa) och andra personliga egenskaper kan också väga in.

Motiveringstexten bör innehålla information om avhandlingens innehåll, graden av självständighet, kvalitet och kreativitet. Vilka publikationer avhandlingen lett till, om kandidaten blivit klar på eller före utsatt tid, och eventuella andra intressanta omständigheter. En länk till avhandlingen,
eller pdf-version, skall även skickas in.

Cramérsällskapets styrelse beslutar om pristagare. Pristagaren förväntas presentera sin avhandling vid Cramérsällskapets årsmöte den 20 mars 2020.

Tack vare en donation har prissumman höjts till tiotusen kronor. Vi uppmanar till nomineringar till detta pris. Sista datum för nominering är den 15 januari 2020.
Skicka nominering till Cramérsällskapets sekreterare, Jesper Rydén: jesper.ryden@slu.se

Höstmötet genomfört

Den 30 september – 1 oktober ägde höstmötet rum i Uppsala. Mötet samlade 38 deltagare med representanter från 12 svenska lärosäten och 14 institutioner. På följande länk finns program och lista med anmälda deltagare samt en fil med flertalet presentationsfiler som förekom:
Höstmötet 2019

First Nordic Biomathematics Days, Helsingfors

Konferens i Helsingfors, 22-23 oktober 2019:
First Nordic Biomathematics Days

Höstmöte: Ny statistik – ny undervisning?

Välkommen till Cramérsällskapets höstmöte om undervisning i de nya delarna av (matematisk) statistikämnet: machine learning, data science, …

Mötet vänder sig främst till lärare och doktorander vid svenska högskolor men är öppet även för andra deltagare.

När: 30 september – 1 oktober 2019: måndag till tisdag, lunch till lunch

Var: SLU/Uppsala (exakt lokal meddelas senare)

Hemsida: Höstmöte: Ny statistik – ny undervisning?

Tomas Cramér avliden

I slutet av maj gick Tomas Cramér, son till Harald Cramér, bort. Vid vårkonferensen 2010 höll han ett föredrag om sin far, och skriften ”Harald Cramér och traditionen” delades ut.

Måns Magnusson tilldelas Cramérpriset 2019

Måns Magnusson tilldelas Cramérpriset 2019. Måns disputerade den 5 juni 2018 vid Linköpings universitet. Titeln på Måns doktorsavhandling är Scalable and Efficient Probabilistic Topic Model Inference for Textual Data.

Henrike Häbel tilldelas Cramérpriset 2018

Henrike Häbel disputerade den 9 juni 2017 med avhandlingen ”From experiments with images
to 3D models” vid institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers och Göteborgs
universitet.

Henrike är för närvarande postdoc vid Naturresursinstitutet i Finland i ett projekt som handlar
om spatial modellering av skog genom att använda märkta punktprocesser samt spatiotemporal
modellering av tillväxten av träd.

Den 23 mars kommer Henrike presentera sin forskning i ett seminarium inför Cramérsällskapets årsmöte i Örebro.

Handlingar till årsmötet

Verksamhetberättelse2018Cramer

Årsmöte Cramérsällskapet 2018 23/3 Örebro

I år anordnas Cramérsällskapets årmöte i Örebro fredagen den 23 mars 11.15-12.00. 

 

Samma dag som årsmötet anordnas en kort vårkonferens. Temat kommer att vara en diskussion om hur statistikämnets framtid ser ut i en data science värld med avseende på forskningsinriktningar, anslagsmöjligheter och undervisning.

Diskutanter inkluderar bl.a. Johan Jonasson som kommer att prata om data science programmet på Chalmers och Rolf Larsson som kommer att berätta hur Uppsala planerar sitt program. Öppen diskussion om anslagsmöjligheter följer, exempelvis Wallenbergs AI satsning, tvärvetenskaplig satsning från VR, m.m.

Under vårkonferensen kommer också Cramérspriset delas ut och pristagaren håller en presentation om sin doktorsavhandling.
_______________________________________________
Tentativt Program
Tid: 9.00 – 12.00, 23 mars 2018
Plats: Örebro Universitet
09.00-09.15 Inledning, Rolf Larsson
09.15-10.00 Data Science: an opportunity for statistics if we make it so
10.00-10.30 Fika (kaffe/te och macka)
10.30-11.15 Utdelning av Cramérpriset och föredrag av pristagaren.
11.15-12.00 Cramérsällskapets årsmötesförhandlingar
_______________________________________________

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes