Nominera till Cramérpriset 2018 senast 8/2

Cramérpriset utdelas årligen till en person som disputerat i statistik/matematisk statistik. För att komma i fråga för årets pris skall avhandlingen med framgång offentligt försvarats under nomineringsperioden från 7 februari 2017 till 8 februari 2018.
En avgörande faktor är avhandlingens vetenskapliga kvalitet. Ett mått är om, och i så fall i vilka tidskrifter, avhandlingens artiklar blivit accepterade för publikation. Förutom detta kan även andra aspekter vägas in, såsom pedagogisk skicklighet och personliga egenskaper. Ett mått på den pedagogiska skickligheten kan vara hur väl avhandlingens inledning är skriven.

Cramérsällskapets styrelse samlar först in nomineringar. Vem som helst kan skicka in nomineringar, även om det naturligaste är detta görs av avdelningsföreståndare/prefekt vid kandidatens institution i samråd med handledare. I nomineringen kan, men måste inte, ingå utlåtande av opponenten och/eller någon medlem av betygskommittén. Även utlåtande skrivet av annan person, t.ex. den nominerades nuvarande chef, kan ingå. Referenspersoner kan också anges. För att bidra till en hållbar miljöutveckling accepterar Cramérsällskapet endast nomineringar (d.v.s. avhandlingen samt en motivering) i elektronisk form.

Efter att nomineringarna kommit in tillsätts en oberoende grupp av sakkunniga av styrelsen (Styrelsemedlemmar kan ingå om inte jäv föreligger). Denna grupp har till uppgift att till styrelsen lämna in en rangordning med motivering. Därefter fattar styrelsen beslut om pristagare. Pristagaren förväntas presentera sin avhandling vid Cramérsällskapets årsmöte den 22-23 mars 2018.

Pristagaren belönas med ett diplom samt 5000 kr.

Välkommen med din nominering senast den 8 februari 2018.

E-posta ditt förslag till Cramérsällskapets ordförande med adress jornsten@chalmers.se

Cramérpriset 2017 till Jens Malmros

Cramérpriset 2017 har tilldelas Jens Malmros som disputerade i matematisk statistik i juni 2016 med avhandlingen Studies in respondent-driven sampling: Directed networks, epidemics, and random walks vid Stockholms universitet. Jens Malmros jobbar nu på SCB.

Kallelse till årsmöte den 24 mars 2017 i Lund

Medlemmarna i Cramérsällskapet kallas härmed till ordinarie årsmöte den 24 mars 2017. Mötet äger rum 11.15-12.00 Matematikcentrums lokaler i Matematikhuset, Sölvegatan 18, Lund.

Samma dag som årsmötet anordnas en vårkonferens. Inbjuden talare är Patrik Rydén, Umeå universitet är inbjuden talare. Patrik Rydén kommer att tala om Big Data – utmaningar och möjligheter. Under vårkonferensen kommer också Cramérspriset delas ut och pristagaren håller en presentation om sin doktorsavhandling.
_______________________________________________
Program
Tid: 9.00 – 12.00, 24 mars 2016
Plats: Matematikcentrums lokaler i Matematikhuset, Sölvegatan 18, Lund.
09.00-09.15 Inledning, Rebecka Jörnsten
09.15-10.00 Patrik Rydén: ”Big Data – utmaningar och möjligheter”
10.00-10.30 Fika (kaffe/te och macka)
10.30-11.15 Utdelning av Cramérpriset och föredrag av pristagaren.
11.15-12.00 Cramérsällskapets årsmötesförhandlingar
_______________________________________________

Registration for the Winter Conference in Statistics 2017 in Åre closes January 31

The Winter Conference in Statistics in Åre, 12-16 March, 2017, with topic Statistical analyses of big and high dimensional data – approached by Generalized Additive Models and Functional Data Analysis is open for registration. Registration closes on January 31.

The two main speakers at the conference, Jane-Ling Wang (University of California, Davis) and Simon Wood (University of Bristol), will give four-six hours of lectures each. The speakers will provide a comprehensive introduction to the subject together with highlights of recent advances in the research area. Therefore the conference is directed both to the experts in the area as well as scientists willing to learn new methodology.

Note! The previously scheduled third speaker, Ana-Maria Staicu, had to cancel her attendance to the conference, and we will therefore have two main speakers.

For more details about the conference and registration, see: http://www.math.umu.se/english/winter-conference-2017/

Utlysning av årsmöte i Cramérsällskapet 2017

Cramérsällskapets årsmöte 2017 äger rum fredagen den 24 mars. Årsmötet kommer att hållas i Lund. Närmare information om tid och plats kommer senare. Motioner till årsmötet skall ha inkommit till föreningens ordförande Rebecka Jörnsten (jornsten@chalmers.se), senast onsdagen den 15 februari.

Samma dag som årsmötet planeras en temadag/vårkonferens om Big Data och hur det påverkar forskning och utbildning i statistik och matematisk statistik. Mer information om detta kommer också senare.

The Winter Conference in Statistics 2017 – Registration is now open

The Winter Conference in Statistics 2017 is organised next year by the Department of Mathematics and Mathematical Statistics and the Department of Statistics at Umea University togheter with the Swedish Statistical Society (Svenska statistikfrämjandet).

The title of the 46th Winter conference in Statistics is Statistical analyses of big and high dimensional data – approached by Generalized Additive Models and Functional Data Analysis. Invited speakers are Simon Wood (University of Bristol) and Jane-Ling Wang (University of California, Davis).

The conference will take place in Åre, 12-16 March, 2017.

For registration and more information about the conference visit the webpage:

http://www.math.umu.se/english/winter-conference-2017/

Joseph Nzabanita

Cramérpriset 2016 till Joseph Nzabanita

2016 års Cramérpris har tilldelats Joseph Nzabanita som disputerade i matematisk statistik vid Linköpings universitet inom det bilaterala SIDA-finansierade programmet ”The UR-Sweden Programme for Research, Higher Education and Institutional Advancement” i Rwanda.

Motivering:

Nya styrelsen för Cramérsällskapet

Den 15 mars hölls Cramérsällskapets årsmöte och följande styrelse valdes:

Ordförande: Rebecka Jörnsten (Chalmérs) Nyval
Sekreterare: Tobias Arvemo (Högskolan Väst) Nyval
Kassör: Tatjana von Rosen (Statistik, Stockholms universitet) Omval
Ledamot: Maria Karlsson (Statistik, Umeå universitet) Nyval
Ledamot: Rolf Larsson (Mat.stat, Uppsala universitet) Nyval
Ledamot: Johan Lindström (Mat.stat., Lunds universitet) Omval
Ledamot: Tatjana Pavlenko (Mat.stat, KTH) Omval
Representant i Svenska Statistikfrämjandets styrelse: vakant

Till revisorer för verksamhetsåret 2016 valdes:

Pierre Carbonnier (Statistik, Lunds universitet) Omval
Hans Nyquist (Statistik, Stockholms universitet) Nyval
Anders Björkström (Mat.stat., Stockholms universitet) (suppleant) Omval

Årmöte den 15 mars 2016 i Stockholm

Härmed utlyses Cramérsällskapets årsmöte tisdag den 15 mars 2016 på Klara konferens i Stockholm.

Motioner till årsmötet skall skickas senast den 15 februari till föreningens sekreterare, Maria Karlsson (maria.karlsson@umu.se)

Samma dag som årsmötet anordnas en vårkonferens då bl.a. Cramérspriset delas ut och pristagaren håller en presentation om sin doktorsavhandling. Anmälan görs senast 26 februari till Cramérsällskapets sekreterare, Maria Karlsson (maria.karlsson@umu.se).
__________________________________________________________
Program (preliminärt)

Tid: 9.00 – 12.00, 15 mars 2016
Plats: Klara Konferens, Vattugatan 6 , Stockholm. (karta)

09.00-09.15 Inledning, Maria Karlsson
09.15-10.00 Att använda ”flipped classroom” i statistikundervisning, Inger Persson, Uppsala universitet
10.00-10.30 Fika (kaffe/te och macka)
10.30-11.15 Utdelning av Cramérpriset och föredrag av pristagaren.
11.15-12.00 Cramérsällskapets årsmötesförhandlingar
__________________________________________________________

Dagen innan mötet, d.v.s. 14 mars, har Svenska Statistikfrämjandet sitt årsmöte och vårkonferens och den kvällen bjuder Svenska Statistikfrämjandet sina medlemmar på middag, anmälan till denna middag sker separat och information om detta kommer på Svenska Statistikfrämjandets hemsida.

Varmt välkomna!

Nominera till Cramérpriset 2016

Cramérpriset utdelas årligen till en person som disputerat i statistik/matematisk statistik. För att komma i fråga för årets pris skall avhandlingen med framgång offentligt försvarats under nomineringsperioden från 7 februari 2015 till 8 februari 2016.

En avgörande faktor är avhandlingens vetenskapliga kvalitet. Ett mått är om, och i så fall i vilka tidskrifter, avhandlingens artiklar blivit accepterade för publikation. Förutom detta kan även andra aspekter vägas in, såsom pedagogisk skicklighet och personliga egenskaper. Ett mått på den pedagogiska skickligheten kan vara hur väl avhandlingens inledning är skriven.

Cramérsällskapets styrelse samlar först in nomineringar. Vem som helst kan skicka in nomineringar, även om det naturligaste är detta görs av avdelningsföreståndare/prefekt vid kandidatens institution i samråd med handledare. I nomineringen kan, men måste inte, ingå utlåtande av opponenten och/eller någon medlem av betygskommittén. Även utlåtande skrivet av annan person, t.ex. den nominerades nuvarande chef, kan ingå. Referenspersoner kan också anges. För att bidra till en hållbar miljöutveckling accepterar Cramérsällskapet endast nomineringar (d.v.s. avhandlingen samt en motivering) i elektronisk form.

Efter att nomineringarna kommit in tillsätts en oberoende grupp av sakkunniga av styrelsen (Styrelsemedlemmar kan ingå om inte jäv föreligger). Denna grupp har till uppgift att till styrelsen lämna in en rangordning med motivering. Därefter fattar styrelsen beslut om pristagare. Pristagaren förväntas presentera sin avhandling vid Cramérsällskapets årsmöte den 15 mars 2016.

Pristagaren belönas med ett diplom samt 5000 kr.

Välkommen med din nominering senast den 8 februari 2016.

E-posta ditt förslag till Cramérsällskapets sekreterare med adress maria.karlsson@umu.se

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes