Archive for the ‘Okategoriserade’ Category

First Nordic Biomathematics Days, Helsingfors

Konferens i Helsingfors, 22-23 oktober 2019: First Nordic Biomathematics Days

Höstmöte: Ny statistik – ny undervisning?

Välkommen till Cramérsällskapets höstmöte om undervisning i de nya delarna av (matematisk) statistikämnet: machine learning, data science, … Mötet vänder sig främst till lärare och doktorander vid svenska högskolor men är öppet även för andra deltagare. När: 30 september – 1 oktober 2019: måndag till tisdag, lunch till lunch Var: SLU/Uppsala (exakt lokal meddelas senare) […]

Tomas Cramér avliden

I slutet av maj gick Tomas Cramér, son till Harald Cramér, bort. Vid vårkonferensen 2010 höll han ett föredrag om sin far, och skriften ”Harald Cramér och traditionen” delades ut.

Måns Magnusson tilldelas Cramérpriset 2019

Måns Magnusson tilldelas Cramérpriset 2019. Måns disputerade den 5 juni 2018 vid Linköpings universitet. Titeln på Måns doktorsavhandling är Scalable and Efficient Probabilistic Topic Model Inference for Textual Data.

Henrike Häbel tilldelas Cramérpriset 2018

Henrike Häbel disputerade den 9 juni 2017 med avhandlingen ”From experiments with images to 3D models” vid institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers och Göteborgs universitet. Henrike är för närvarande postdoc vid Naturresursinstitutet i Finland i ett projekt som handlar om spatial modellering av skog genom att använda märkta punktprocesser samt spatiotemporal modellering av tillväxten av […]

Handlingar till årsmötet

Verksamhetberättelse2018Cramer

Årsmöte Cramérsällskapet 2018 23/3 Örebro

I år anordnas Cramérsällskapets årmöte i Örebro fredagen den 23 mars 11.15-12.00.    Samma dag som årsmötet anordnas en kort vårkonferens. Temat kommer att vara en diskussion om hur statistikämnets framtid ser ut i en data science värld med avseende på forskningsinriktningar, anslagsmöjligheter och undervisning. Diskutanter inkluderar bl.a. Johan Jonasson som kommer att prata om data […]

Nominera till Cramérpriset 2018 senast 8/2

Cramérpriset utdelas årligen till en person som disputerat i statistik/matematisk statistik. För att komma i fråga för årets pris skall avhandlingen med framgång offentligt försvarats under nomineringsperioden från 7 februari 2017 till 8 februari 2018. En avgörande faktor är avhandlingens vetenskapliga kvalitet. Ett mått är om, och i så fall i vilka tidskrifter, avhandlingens artiklar […]

Cramérpriset 2017 till Jens Malmros

Cramérpriset 2017 har tilldelas Jens Malmros som disputerade i matematisk statistik i juni 2016 med avhandlingen Studies in respondent-driven sampling: Directed networks, epidemics, and random walks vid Stockholms universitet. Jens Malmros jobbar nu på SCB.

Kallelse till årsmöte den 24 mars 2017 i Lund

Medlemmarna i Cramérsällskapet kallas härmed till ordinarie årsmöte den 24 mars 2017. Mötet äger rum 11.15-12.00 Matematikcentrums lokaler i Matematikhuset, Sölvegatan 18, Lund. Samma dag som årsmötet anordnas en vårkonferens. Inbjuden talare är Patrik Rydén, Umeå universitet är inbjuden talare. Patrik Rydén kommer att tala om Big Data – utmaningar och möjligheter. Under vårkonferensen kommer […]

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes