Archive for the ‘Okategoriserade’ Category

Webinar, May 26: Image-assisted survival analysis of stage III melanoma

On May 26 at 11.15, Henrike Häbel will give a webinar: Image-assisted survival analysis of stage III melanoma. The meeting will take place in Zoom, and the number to use is 61405717670, password 375071.

Årsmöte den 25 mars, minikonferens

Årsmötet för Cramérsällskapet äger rum torsdagen den 25 mars kl. 16.00-17.00 och sker via länk i systemet Zoom: 67941356532. Se hemsida för dokument: Årsmöte I samband med årsmötet ges en minikonferens, ”Spatial Growth and Competition”, med start kl. 12.40. Se hemsida för detaljer: Spatial Growth and Competition

Webinar, February 4: Epistemic confidence, the Dutch Book and relevant subsets

On February 4 at 16.00, Yudi Pawitan will give a webinar: Epistemic confidence, the Dutch Book and relevant subsets. Abstract as follows: Epistemic confidence is defined as the sense of confidence in an observed confidence interval. This epistemic property is accepted in the Bayesian philosophy, but unavailable — or even denied — in orthodox frequentist […]

Save the date: Webinar with Yudi Pawitan, February 4

On February 4 at 16.00, Yudi Pawitan will give a webinar, preliminary based on an article to appear in the journal Statistical Science: Confidence as likelihood (joint work with Youngjo Lee). More details will be given later on, e.g. the title of the talk and information on how to access the meeting by Zoom link.

Webinarier vid svenska lärosäten

I dessa tider ges allt fler seminarier i statistiskt orienterade ämnen vid våra lärosäten i digitalt format, vilket gör det lättare för en större publik att deltaga. Vi har sammanställt en liten förteckning över en del serier som för tillfället ges i digitalt format. Via länkarna på hemsidan kan lämplig kontaktperson nås för att erhålla […]

Cramérpriset: dags att nominera!

Cramérpriset utdelas årligen för bästa doktorsavhandling till en person som disputerat i statistik/matematisk statistik under kalenderåret. Den huvudsakliga bedömningsgrunden är avhandlingens kvalitet, men pedagogisk skicklighet (t ex manifesterad i avhandlingens kappa) och andra personliga egenskaper kan också väga in. Motiveringstexten bör innehålla information om avhandlingens innehåll, graden av självständighet, kvalitet och kreativitet. Vilka publikationer avhandlingen […]

Autumn meeting: November 19-20

Welcome to join the autumn meeting on PhD education in (mathematical) statistics! This will be an online meeting. For further details, see the webpage.

Save the date: Autumn meeting, November 19-20

We plan for an autumn meeting in Lund, November 19-20, possibly with options to join online. The theme will be PhD education in (mathematical) statistics, and the target audience is academic teachers as well as PhD students. More detailed information will follow in newsletters from the board of Cramér Society.

Genomfört: Stochastic and statistical methods in insurance and finance

Den 15 september ägde konferensen Stochastic and statistical methods in insurance and finance rum via Zoom, cirka 35 deltagare. Arrangemanget var uppskattat, och flera av presentationsfilerna finns nu tillgängliga i pdf-format via konferensens sida.

Stochastic and statistical methods in insurance and finance

Den konferens, Stochastic and statistical methods in insurance and finance, som planerats att äga rum i samband med årsmötet, kommer att äga rum den 15 september kl 13.00-17.00 via Zoom. Finn ytterligare detaljer kring konferensen via följande länk.

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes