Vårmötet skjuts upp. Årsmötet sker på digital väg.

Vårmötet med konferensen Statistiska och probabilistiska metoder inom försäkring och finans skjuts på framtiden. Årsmötet sker digitalt torsdagen den 19 mars, start kl. 13.00. Kontaktombud vid institutioner och avdelningar har nåtts av denna uppdaterade information.

För handlingar till årsmötet, se följande länk

Vårmöte och årsmöte 2020

Välkommen till Cramérsällskapets vårmöte och årsmöte torsdagen den 19 mars i Stockholm!
Mötets tema (baserat på Felix Wahls, årets Cramérpristagare, forskningsområde):
STATISTISKA OCH PROBABILISTISKA METODER INOM FÖRSÄKRING OCH FINANS.

För detaljer kring programmet, rutiner kring anmälan etc, se följande länk

Cramérpriset till Felix Wahl

Cramérsällskapets styrelse har enhälligt beslutat att, i hård konkurrens bland 6 starka nomineringar, tilldela Felix Wahl, Matematisk statistik vid Stockholms universitet, Cramérpriset för bästa doktorsavhandling med statistiskt/probabilistiskt innehåll 2019. Motiveringen lyder:

Felix Wahl har i sin välskrivna avhandling visat prov på förmåga att såväl utveckla avancerade statistiska metoder som att applicera dem på konkreta frågeställningar inom försäkringsrörelser.

Tom Britton, Cramérsällskapets ordförande

Nominera till Cramérpriset!

Cramérpriset utdelas årligen för bästa doktorsavhandling till en person som disputerat i statistik/matematisk statistik under kalenderåret. Den huvudsakliga bedömningsgrunden är avhandlingens kvalitet, men pedagogisk skicklighet (t ex manifesterad i avhandlingens kappa) och andra personliga egenskaper kan också väga in.

Motiveringstexten bör innehålla information om avhandlingens innehåll, graden av självständighet, kvalitet och kreativitet. Vilka publikationer avhandlingen lett till, om kandidaten blivit klar på eller före utsatt tid, och eventuella andra intressanta omständigheter. En länk till avhandlingen,
eller pdf-version, skall även skickas in.

Cramérsällskapets styrelse beslutar om pristagare. Pristagaren förväntas presentera sin avhandling vid Cramérsällskapets årsmöte den 20 mars 2020.

Tack vare en donation har prissumman höjts till tiotusen kronor. Vi uppmanar till nomineringar till detta pris. Sista datum för nominering är den 15 januari 2020.
Skicka nominering till Cramérsällskapets sekreterare, Jesper Rydén: jesper.ryden@slu.se

Höstmötet genomfört

Den 30 september – 1 oktober ägde höstmötet rum i Uppsala. Mötet samlade 38 deltagare med representanter från 12 svenska lärosäten och 14 institutioner. På följande länk finns program och lista med anmälda deltagare samt en fil med flertalet presentationsfiler som förekom:
Höstmötet 2019

First Nordic Biomathematics Days, Helsingfors

Konferens i Helsingfors, 22-23 oktober 2019:
First Nordic Biomathematics Days

Höstmöte: Ny statistik – ny undervisning?

Välkommen till Cramérsällskapets höstmöte om undervisning i de nya delarna av (matematisk) statistikämnet: machine learning, data science, …

Mötet vänder sig främst till lärare och doktorander vid svenska högskolor men är öppet även för andra deltagare.

När: 30 september – 1 oktober 2019: måndag till tisdag, lunch till lunch

Var: SLU/Uppsala (exakt lokal meddelas senare)

Hemsida: Höstmöte: Ny statistik – ny undervisning?

Tomas Cramér avliden

I slutet av maj gick Tomas Cramér, son till Harald Cramér, bort. Vid vårkonferensen 2010 höll han ett föredrag om sin far, och skriften ”Harald Cramér och traditionen” delades ut.

Måns Magnusson tilldelas Cramérpriset 2019

Måns Magnusson tilldelas Cramérpriset 2019. Måns disputerade den 5 juni 2018 vid Linköpings universitet. Titeln på Måns doktorsavhandling är Scalable and Efficient Probabilistic Topic Model Inference for Textual Data.

Henrike Häbel tilldelas Cramérpriset 2018

Henrike Häbel disputerade den 9 juni 2017 med avhandlingen ”From experiments with images
to 3D models” vid institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers och Göteborgs
universitet.

Henrike är för närvarande postdoc vid Naturresursinstitutet i Finland i ett projekt som handlar
om spatial modellering av skog genom att använda märkta punktprocesser samt spatiotemporal
modellering av tillväxten av träd.

Den 23 mars kommer Henrike presentera sin forskning i ett seminarium inför Cramérsällskapets årsmöte i Örebro.

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes