ECAS-kurs

Two ENBES-ECAS full-day short courses will be held on 24 September 2019 in Bilbao, in the Basque country on Spain’s northern coast:

  • Topics in Business Data Collection Methodology: On web questionnaire design and response enhancement by Ger Snijkers and Gustav Haraldsen
  • Statistical Data Cleaning for Business Statistics with R by Mark van der Loo

Both courses will be delivered at an advanced level. Another introductory course on machine learning will also be offered by José L. Cervera-Ferri. The courses will precede The 6th European Establishment Statistics Workshop.

Due to high interest and delayed announcement of the workshop programme, early bird fees for short courses have been extended to 31 May 2019 (registration closes 31 July 2019).

To learn more and to register for the short courses, please visit the courses website

Om åldersbedömningar och att lära sig av misstagen

Denna text utgör en återgivning av en artikel i Qvintensen nr 1, 2019.

Vi vill dela med oss av våra gemensamma erfarenheter och funderingar under det senaste året, då vi har jobbat med granskning av myndigheters missbruk av statistik. Vår förhoppning är att vi därmed kan ge goda råd för hur myndigheter ska undvika liknande misstag, hur vi som forskare bör agera och hur vi bör utveckla utbildningen för studenter som läser statistik.

Vi har granskat Socialstyrelsens rapport Metoder för radiologisk åldersbedömning – En systematisk översikt (Socialstyrelsen 2016), och vi med flera har kritiserat myndigheten för att inte följa god vetenskaplig sed[1].

Socialstyrelsens rapport har fått konsekvenser för tusentals ungdomar i Sverige. Man rekommenderar användningen av magnetkamera-analys av knä som metod för att bedöma om asylsökande är över 18 år eller inte. Metoden har sedan tillämpats av Rättsmedicinalverket (RMV) som beslutsstöd åt Migrationsverket. Ett barn som är asylsökande har långtgående rättigheter jämfört med vuxna och åldersbedömningen kan därför ha livsavgörande konsekvenser (Azeri 2018).
Fortsätt läsa ”Om åldersbedömningar och att lära sig av misstagen”

Konferens för statistikstudenter 20-21 maj 2019

Svenska statistikfrämjandet arrangerar konferens som vänder sig till de som studerar statistikrelaterad utbildning på mastersnivå. Konferensen kommer att gå av stapeln i Stockholm med start den 20:e maj efter lunch och pågå till lunch 21:a maj. Konferensen är gratis för deltagarna och det ingår även middag den 20:e.

Föreläsningarna under konferensen kommer att fokusera på vilka möjliga karriärvägar som finns för dig som statistiker men även att innehålla presentationer med ny forskning. Klara föreläsare är Arvid Sjölander (docent vid Karolinska institutet som pratar om kausal inferens), Mattias Villani (professor vid Stockholms universitet och Linköpings universitet som pratar om data science och statistik) samt Ola Andersson (Ivbar), Karin Nelson (Inizio), Stefan Ekberg (Folksam), Nurgul Batyrbekova (Scandiavian Development Services AB) och Ida Hed Myrberg (Karolinska institutet) som pratar om sina erfarenheter om att jobba som statistiker utifrån olika perspektiv som du som statistiker kan komma att jobba med. I konferensen kommer det även ges möjlighet för dig som student att presentera din uppsats.

Missa inte möjligheten att träffa andra statistikstuderande och samtidigt få lära dig mer om vad det innebär att jobba som statistiker samtidigt som du kan få ny kunskap!

Anmäl dig senast 10:e maj via  https://www.eventbrite.com/e/masterkonferens-biljetter-58634998860. Svenska statistikfrämjandet ger er som behöver resa till konferensen ett bidrag på max 1500 SEK (mot uppvisande av kvitto) för att täcka kostnader för resa och logi. Om du inte studerar vid mastersprogram så finns möjlighet att delta i mån av plats.

Hjälp oss gärna att sprida informationen till de som kan tänkas vara intresserad!

Danish Medicines Agency: Biostatistician with experience in clinical drug development and flair for Big Data and advanced analytics

See link at Lægemiddelstyrelsen for more info.

Do you have a passion for Biostatistics? Do you want to be involved in approval and surveillance of novel and advanced therapeutics? Do you want to use your knowledge for the benefit of patients throughout Europe? Do you want to join a recently established biostatistics function at The Danish Medicines Agency? Do you have experience and interest in working with large and complex data sets from a variety of sources? Then a job at the Danish Medicines Agency (DKMA) might be just what your next career move should be.  
About the Danish Medicines Agency (DKMA)
We are the national authority for approval and surveillance of medicines and devices based in the heart of Copenhagen. About 450 employees perform tasks on a daily basis both on a national level and on behalf of the European Union. We participate actively in Committees and Working Parties at the European Medicines Agency (EMA)
The position is anchored in the division for medical evaluation and biostatistics, which encompasses all quantitative and medical (human and veterinary) evaluation across the agency. We give input to all functions in the agency such as drug approvals and pharmacovigilance as well as devices and scientific advice.
We have recently announced a Data Analytics Centre to be built within the frame of the DKMA. The Biostatisticians will perform analytical tasks on behalf of the center dealing with Raw Data analysis, as well as analysis of Real World Data in all formats from a variety of data sources.
A typical working day in our Biostatistics function
You assess clinical data, analyses and statistical methods of a new medicinal product submitted by a pharmaceutical company. They have studied cancer patients, but you don’t quite agree with their interpretation of the results.
You are having a conference call with experts from another EU country who have also assessed the studies or the clinical program. You have co-authored a report, which all the European countries will be discussing at the next meeting of the European Committee for Medicinal Products for Human use.
You are making preparations for a scientific advice meeting with a company. A pharmaceutical company plans to submit an application for the authorization of a new medicinal product, but they are unsure whether the planned clinical development project is sufficient. They have obtained advice from the US drug regulatory authority. And now they are paying visits to various drug regulatory authorities in Europe. You provide statistical advice on the study design of their phases IIB and III program. And you make your own analysis of the data they have submitted.

Fortsätt läsa ”Danish Medicines Agency: Biostatistician with experience in clinical drug development and flair for Big Data and advanced analytics”

Danish Medicines Agency: Leading Biostatistician with experience in Big Data and advanced analytics

See link at Lægemiddelstyrelsen for more info.
Do you have a track-record of leading a team of biostatisticians? Do you have a passion for Biostatistics? Do you want to be involved in approval and surveillance of novel and advanced therapeutics? Do you want to use your knowledge for the benefit of patients throughout Europe? Do you want help establish and expand a relatively new biostatistics function at The Danish Medicines Agency? Do you have experience and interest in working with large and complex data sets from a variety of sources? Then a job at the Danish Medicines Agency (DKMA) might be just what your next career move should be.  
About the Danish Medicines Agency (DKMA)  
We are the national authority for approval and surveillance of medicines and devices based in the heart of Copenhagen. About 450 employees perform tasks on a daily basis both on a national level and on behalf of the European Union. We participate actively in Committees and Working Parties at the European Medicines Agency (EMA)
The position is anchored in the division for medical evaluation and biostatistics, which encompasses all quantitative and medical (human and veterinary) evaluation across the agency. We give input to all functions in the agency such as drug approvals and pharmacovigilance as well as devices and scientific advice.
We have recently announced a Data Analytics Centre to be built within the frame of the DKMA. The Biostatisticians will perform analytical tasks on behalf of the center dealing with Raw Data analysis, as well as analysis of Real World Data in all formats from a variety of data sources.
Your experience and profile  
As an ideal candidate you have relevant training in Natural sciences with work extensive experience as a biostatistician. Furthermore are we looking for leadership/entrepreneur experience leading teams and building up a biostatistical function. Experience from biotech or the pharmaceutical industry or a strong research experience is highly appreciated. Knowledge of the clinical drug development process required. Big Data and advanced analytics are areas of particular interest that you will be working with in addition to supervising the existing biostatistics work in the areas of Scientific Advice and review of applications for marketing authorizations.

Fortsätt läsa ”Danish Medicines Agency: Leading Biostatistician with experience in Big Data and advanced analytics”