Dataanalytiker med statistisk kompetens till SCB

Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning, på uppdrag av regeringen, myndigheter och forskare. Vår statistik bidrar till en faktabaserad samhällsdebatt och väl underbyggda beslut. Det är vi som beräknar bland annat befolkningstillväxten, bruttonationalprodukten och konsumentprisindex. Utvecklingen av våra statistiska metoder och IT-system baseras på aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet.   

Vi har en aktiv och omfattande roll i det internationella statistiksamarbetet. Vi är också en viktig del av det svenska biståndsarbetet och våra medarbetare deltar i uppbyggnaden av statistikverksamheter runt om i världen.

Vi är 1 200 medarbetare, huvudsakligen i Örebro och Stockholm, som utvecklar, framställer och sprider statistik. Söker du meningsfulla arbetsuppgifter som bidrar till ett demokratiskt samhälle är SCB arbetsgivaren för dig. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en god arbetsmiljö som kännetecknas av respekt för allas lika värde.

Fortsätt läsa ”Dataanalytiker med statistisk kompetens till SCB”

Senior Lecturer to the Department of Statistics at Lund university

Description:
Lund University announces a permanent position of a Senior Lecturer in statistics.
The position includes both teaching (70%) and research and administration (30%), during the first year, the distribution will be 50% – 50%.

The applicant is expected to conduct or be prepared to conduct research in data science. Research interests in one of several areas represented within the Department are a plus. These are analysis of high-dimensional data, Bayesian methods, spatial-temporal models, non-Gaussian modeling, applied research in social science, as well as stochastic models and computational statistics.

Equal importance is given to scientific and pedagogical skills. Teaching can be at the undergraduate, graduate, and doctoral levels. The supervision of undergraduate essays is also expected.

The employment involves teaching in both Swedish and English, so a plan for how language skills will be acquired needs to be established.

Read more and apply through the links below.


University:                   Lund University
Department:                Statistics,
Position:                      Senior Lecturer (Universitetslektor)
Date of Publication:     2021-03-18
Deadline:                     2021-04-16
Contacts:                     Krzysztof Podgórski, 046-728602521, krzysztof.podgorski@stat.lu.se

Read more and apply here:
Web-info (English):   https://lu.varbi.com/what:job/jobID:389967/?lang=en
Web-info (Swedish): https://lu.varbi.com/what:job/jobID:389967/?lang=se

2 lektorer i matematik med inriktning mot matematisk statistik till KTH

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap 

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. 

Ämnesområde 
Matematik med inriktning mot matematisk statistik. 

Fortsätt läsa ”2 lektorer i matematik med inriktning mot matematisk statistik till KTH”

Välkommen till årsmötesdagar i Svenska statistikfrämjandet och medlemsföreningarna 24-25/3!

Onsdag den 24 mars kl. 13:00-16:00 är det dags för årsmöte i Svenska statistikfrämjandet, och dagen efter (torsdag 25/3) håller medlemsföreningarna sina årsmöten.

Kallelse, dagordning samt inkomna ärenden finner du här!

Svenska statistikfrämjandets årsmöte hålls i år digitalt via Zoom
Anmäl dig till årsmötet här!

OBS! Du måste ha betalt medlemsavgiften för 2020 för att vara röstberättigad på årsmötet. Har du inte fått någon medlemsavi, kontakta sekreteraren på sekreterare@statistikframjandet.se

Agendan i stort (detaljerad dagordning här):
13:00 – Välkomna, årsmöte Svenska statistikfrämjandet
13:45 – PAUS 15 min
14:00 – Fortsatt årsmöte
14:45 – PAUS 15 min
15:00 – Prisutdelning Årets Statistikfrämjare samt föreläsning
15:40 – Övrig information samt mötet avslutas. 

Väl mött önskar Styrelsen!

Statistiker till Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning.

Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Fortsätt läsa ”Statistiker till Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö”