Universitetslektor i matematisk statistik till Umeå universitet

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Uneå universitet söker en universitetslektor i matematisk statistik för en tillsvidareanställning. Sökande ska stärka vår forskningsverksamhet i området, vilket inkluderar biostatistik, icke-parametrisk statistik, rumslig statistik, och statistisk inlärning. Sista ansökningsdag är 31 maj 2021.

Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vi vill med denna rekrytering förstärka vår utbildning och forskning inom matematisk statistik.

Universitetslektorn förväntas stärka institutionens forskningsverksamhet inom matematisk statistik. Den sökande förväntas även delta i vår utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Även handledning av doktorander och postdoktorer kan ingå i arbetsuppgifterna. Den sökande förväntas engagera sig i institutionens verksamhet i bred mening.

Anställningen är heltid från våren 2022 eller enligt överenskommelse.

Anställningen innehåller forsknings- och kompetensutvecklingstid motsvarande 50 % av heltid i tre år. Efter dessa tre år finns möjlighet att i konkurrens ansöka om upp till 75 % forskningstid från fakulteten. Vid institutionen finns även möjlighet att ansöka om medfinansiering av doktorandtjänster.

Läs mer och ansök här!
Sista ansökningsdag är 31 maj 2021.

Statistiker till Kvalitetsregistercentrum QRC Stockholm

QRC Stockholm är ett av sex regionala Kvalitetsregistercentrum med uppdrag att stödja utveckling och användning av nationella kvalitetsregister. Vi söker nu en erfaren statistiker som vill arbeta med att göra kvalitetsregister och deras data till ännu bättre verktyg för vårdens utveckling.

Dina arbetsuppgifter 
Din huvuduppgift är att tillsammans med oss på QRC skapa framtidens kvali­tets­register redan nu. Med välfungerande och välanvända kvalitetsregister kom­mer vårdverksamheter att utveckla och förbättra sin verksamhet. I arbetet ingår att bidra till utvecklingen av QRC:s verksamhet i sin helhet, stödja kvalitetsregister i frågor om datakvalitet och registerdokumentation samt att hålla sig upp­daterad inom området kunskapsstyrning och kvalitetsutveckling. Du ska bidra till att QRC har ett innovativt och utvecklande arbetssätt. 

Fortsätt läsa ”Statistiker till Kvalitetsregistercentrum QRC Stockholm”

Professor i statistik till Linköpings Universitet

Linköping universitet ledigförklarar en tjänst som professor i statistik, med placering vid Avdelningen för Statistik och Maskininlärning (STIMA) vid Institutionen för datavetenskap (IDA).

STIMA forskar och bedriver utbildning inom både statistik och maskininlärning, på grund-, avancerad- och forskarnivå. Avdelningen är värd för kandidatprogrammet Statistik och dataanalys och det internationella masterprogrammet Statistics and Machine Learning. Utöver detta ger avdelningen kurser för andra program inom filosofiska fakulteten och för ingenjörsprogram vid tekniska högskolan. STIMAs verksamhet präglas av en modern syn på statistikämnet där sannolikhetsmodeller kombineras med datorkraft och effektiva beräkningsalgoritmer för att lösa utmanande komplexa problem, samt en statistisk syn på maskininlärning vilket på ett tydligt sätt integrerar de båda ämnesområdena inom verksamheten.

Fortsätt läsa ”Professor i statistik till Linköpings Universitet”

Associate Senior Lecturer, PhD student, and postdoc positions in Statistics and Data Science, Umeå University

The department of Statistics at the Umeå School of Business, Economics and Statistics (USBE) further strengthens its research and education in statistics and data science, and recruits an Associate Senior Lecturer (biträdande universitetslektor), PhD students, and postdoctoral fellows!

The department of Statistics has about 30 members of staff and conducts research within the field of statistics and data science, including both method development and empirical research, the latter in collaboration with scientists from other departments. We offer a research environment with access to national and international networks. Our research profile focuses on development of novel statistical methods and software for the analysis of large and complex data sets. Applications include evaluation of labor market measures, health and quality of health care, as well as large-scale achievement tests. 
For more information about the department: www.umu.se/en/usbe/about-us/statistics/

Fortsätt läsa ”Associate Senior Lecturer, PhD student, and postdoc positions in Statistics and Data Science, Umeå University”