2 lektorer i matematik med inriktning mot matematisk statistik till KTH

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap 

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. 

Ämnesområde 
Matematik med inriktning mot matematisk statistik. 

Ämnesbeskrivningar

Ämnena för anställningarna innefattar 
• matematik inriktad mot sannolikhetsteori och statistikteori samt dess tillämpningar (1 lektor),
• matematik inriktad mot sannolikhetsteori och statistikteori samt dess tillämpningar, speciellt inom finansiell matematik eller försäkringsmatematik (1 lektor).

Arbetsuppgifter 
Självständig forskning inom ämnesområdet samt utveckling och genomförande av utbildning inom ämnesområdet på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, vilket även innefattar handledning av grundstudenter och doktorander. Till detta kommer vissa administrativa uppgifter och medverkan i kunskapsutbyte med omvärlden. Lektorn förväntas kunna undervisa på svenska inom tre år. Vid behov upprättas en språkplan som stöd i samband med anställning. 

Behörighet 

Behörig att anställas som lektor är den som har: 
1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
2. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil. 

Det är av högsta betydelse att den sökande har:
• vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet, bland annat visad genom publikationer i internationella tidskrifter av hög kvalitet.
• pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet innefattande undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning på grundnivå eller avancerad nivå samt handledning.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har:
• skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, i vilken ingår kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
• samarbetsförmåga.

Det är även av betydelse att den sökande har: 
• administrativ skicklighet.
• förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.

Fackliga representanter 
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. 

Ansökan
Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen. 

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

– Ansök till lektor i matematisk statistik

– Ansök till lektor i matematisk statistik, inriktning finansiell matematik eller försäkringsmatematik

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH

Övrigt 
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund. 
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs här!

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. 

Anställningsform:      Tillsvidareanställning 
Omfattning:                Heltid
Tillträde:                     Enligt överenskommelse
Löneform:                   Fast lön
Antal befattningar:      2
Sysselsättningsgrad:  100%
Ort:                              Stockholm
Län:                             Stockholms län
Land:                           Sverige
Ref. nr.:                       VL-2021-0013, VL-2021-0014
Kontakt:                      Jimmy Olsson, Professor, jimmyol@kth.se
Publicerat:                   2021-02-19
Sista ansökningsdag:  2021-04-09

Länkar till annonserna: 
http://kth.varbi.com/what:job/jobID:375477/
http://kth.varbi.com/what:job/jobID:375478/