Surveyföreningens kommande kvalitetsseminarium 2018

Surveyföreningen anordnar varje år ett så kallat kvalitetsseminarium. Nästa års kvalitetsseminarium kommer att äga rum torsdagen den 15 februari 2018. Det kommer att belysa kvalitet ur två olika synvinklar, båda väsentliga för undersökningsbranschen: frågekonstruktion och opinionsundersökningar.

Frågeformuläret är en av de absolut viktigaste hörnpelarna i en undersökning. Det utgör grunden för att man ska kunna mäta det man avser att mäta (validitet) och att resultaten ska kunna analyseras och tolkas på rätt sätt. Baserat på två nyutkomna böcker kommer detta att belysas ur såväl teoretiskt som praktiskt perspektiv. Marika Wenemark delar med sig av sina erfarenheter som hon har summerat i sin bok Enkätmetodik och Lina Fjelkegård pekar på highlights ur boken Frågor och svar från SCB, som hon har varit med och skrivit. Dessutom kommer Dan Hedlin (professor i statistik vid Stockholms universitet) bland annat att peka på fällor och fel hämtade från verkligheten.

Opinionsundersökningar – och då framförallt partisympatiundersökningar – är de undersökningar som främst påverkar hela undersökningsbranschens image, på både kort och lång sikt. Hur dessa mätningar hanteras av undersökningsföretagen och behandlas när de publiceras kan i stor utsträckning påverka förtroendet för branschen som sådan eller skapa misstroende för såväl opinionsundersökningarna själva som för helt andra typer av undersökningar. Hur de stora aktörerna bygger upp och hanterar sina opinionsundersökningar kommer att beskrivas av SCB, Sifo och Ipsos. Dessutom kommer vi att få en översikt över vad som görs i Sverige, samt insyn i det svenska valforskningsprogrammet från Göteborgs universitet. Vi avslutar med en paneldebatt där några av de främsta journalisterna som bevakar och kommenterar opinionsundersökningar deltar. De kommer bland annat att ge sin syn på de mätningar som kommer att bli aktuella inför valet 2018.

Praktiska upplysningar om det kommande kvalitetsseminariet (anmälning, kostnad, lokal med mera) kommer att läggas ut på Surveyföreningens hemsida: http://statistikframjandet.se/survey . Boka redan nu in den 15 februari i almanackan. Om du vill försäkra dig om en plats kan du redan nu förhandsanmäla dig till Åke Wissing via e-post: ake@wissing.se.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes